FÜÜSIKA

JAAK JAANISTE


Füüsika põhikursus

TE.0259 -- insenerierialad.

Kursus koosneb koosneb loengutest, praktikumidest (ülesannete lahendamine) ja laborist (praktilised mõõtmised ja andmetöötlus). Õppematerjaliks on kommenteeritud konspekt, koduülesanded ja laboritööde juhendid. Kogu materjal on kättesaadav interneti vahendusel, aadressidel http://www.obs.ee/~jaak (teoreetiline osa) ning http://www.hot.ee/vaiken (laborijuhendid ja informatsioon).

Loengutel kommenteerin konspekti, annan juhiseid iseseisvaks tööks (ka Internetiga!), näitan katseid ning vastan küsimustele. Loenguaja sisse kuuluvad ka kontrolltööd, millest osavõtt on kohustuslik.


 

Esimene loeng

Füüsika meetod ja keel

 

Teine loeng

Paigalseis ja liikumine

 

Kolmas loeng

Newtoni dünaamika

 

Neljas loeng

Töö ja energia.

 

Viies loeng

Jõuväljad

 

Kuues loeng

Tahke keha pöörlemine

 

Seitsmes loeng

Vedelike voolamine

 

Kaheksas loeng

Gaasid: olekuvõrrand ja faasidiagramm

 

Üheksas loeng

Molekulaarfüüsika: erisoojused ja ülekandenähtused

 

Kümnes loeng

SoojusmasinadSIIT saab mulle küsimusi esitada
SIIT saab esilehele

27. jaanuar 2002
Lehte korrastab Helle Jaaniste
Muudetud 6. septembril 2004