FÜÜSIKA

JAAK JAANISTE


Füüsika põhikursus

TE.0259 -- insenerierialad.

Kursus koosneb koosneb loengutest, praktikumidest (ülesannete lahendamine) ja laborist (praktilised mõõtmised ja andmetöötlus). Õppematerjaliks on kommenteeritud konspekt, koduülesanded ja laboritööde juhendid. Kogu materjal on kättesaadav interneti vahendusel, aadressidel http://www.obs.ee/~jaak (teoreetiline osa) ning http://www.hot.ee/vaiken (laborijuhendid ja informatsioon).

Loengutel kommenteerin konspekti, annan juhiseid iseseisvaks tööks (ka Internetiga!), näitan katseid ning vastan küsimustele. Loenguaja sisse kuuluvad ka kontrolltööd, millest osavõtt on kohustuslik.

 
 

Üheteistkümnes loeng

Elektriväli ja magnetväli


 


 

Kaheteistkümnes loeng

Alalisvool

Elektrijuhtivuse teooriatest. Lisatekst


 


 

Kolmeteistkümnes loeng

Elektromagnetism


 


 

Neljateistkümnes loeng

Mehhaanilised ja elektrivõnked


 


 

Viieteistkümnes loeng

Sundvõnked ja vahelduvvool


 


 

Kuueteistkümnes loeng

Lained


 


 

Seitsmeteistkümnes loeng

Valgus: geomeetriline optika ja fotomeetria


 


 

Kaheksateistkümnes loeng

Laineoptika


 


 

Üheksateistkümnes loeng

Kiirgusoptika


 


 

Kahekümnes loeng


 


 

Kahekümne esimene loeng

Tuumafüüsika


 
SIIT saab mulle küsimusi esitada
SIIT saab esilehele

3. september 2001
Lehte korrastab Helle Jaaniste
Muudetud 11. detsembril