Vaatleja
Tähistaevas (2/2001): Artikkel
11.04.2001 Rattad
Andres Kuperjanov


Ka vankrid on taevalistele taevasse pandud. Suurt Vankrit tunneb vist küll igaüks, Väikest Vankrit teame, aga ehk enam ei leia, Kaarikutest ja Sandivankrist aga ei ole me enamasti kuulnudki.


Rattad

Suur Vanker on tuntud kõigile rahvastele, kus teda vaid näha on. Koos Orioniga on nad niivõrd kindlapiirilised tähtkujud, et neid on täiesti võimatu kuidagi teisiti ette kujutada. Klassikalises astronoomias on Suur Vanker Suur Karu, ingliskeelsetes maades veel ka Big Dipper (Suur Kulp). Paljudel rahvastel on olnud seos Suure Vankril ja Plejaadidel, põhjuseks on ilmselt tähtede paigutuse mõningane sarnasus. Osal jahti pidavatest põhjarahvastest on Suur Vanker Päikesepõder, tema liikumine ümber Põhjanaela (jahimehe) aga kujutab mütoloogilist jahti. Suure Vankri asend taevas on olnud peamiseks ajamäärajaks. Liivlastel on kolm sirges reas paiknevat tähte kandnud lisaks veel ka nime Sandisau, meil on Sandisauadega seostatud Orioni. Saaremaal on Suur Vanker kandnud nime Rattad, Suured Rattad, Setus Rikka Mehe Rattad. Väga tuntud on Jakob Hurda poolt avaldatud lugu peremees Peedost ja hundist-härjast (Mizar ja Alkor). Suure Vankri rataste eelne nimetus on olnud Odamus. Suures Vankris asuvaid tähepaare on kutsutud Taevapaarideks.

Vanker. ...teine suur ja teine väga pisuke täht selle suure kõrvast on hunt ja härg selle märgiks, et hunt härja kõrvast nii pisuke on kut see pisuke täht suure kõrvast, aga siiski oma kavalusega härja ära võidab (murrab).
H, Mapp 114 (7) Karja

Suurest vankrist (Ursa Major) on meil seesama jutt, mis "Eesti astronomiasgi". Suure vankri teine nimi on odamus. Ei tunta ka Peedo nime. Virulased usuvad ka, et hunt ikkes härga ei söö, mispärast enne, kui hunta palju oli, härjad ikkes metsa lastud.
H II 71,583 (1) Kadrina

Kui vankri tähed tagurpidi veerevad, siis on vanaisa ise kodus.
E 63269 (208) Rõuge

Ärg - täht õhtu-taevas, hundi lähedal. Sügise puult talve vaadati enne jõulu, kui sis ärg rohkemb säräs, sis ollive undi silmä tümembe, sis tulli ää suvi.
AES Helme


Väike Vanker on meil peaaegu sama tuntud kui Suur Vanker. Väikest Vankrit on kutsutud Vana Seaduse Rattad, Pisukesed Rattad, Vaese Mehe Rattad, Veike Odava.

Rikka mehe ratta' (suur vanker). Rikka mehe rat'til omma' valuzaba tähe', vaeze mehe rat'til mustõba'. Vaezõ mehe ratta' (väike vanker).
AES Setu

Põhjanael. Äärmiselt oluline on Väikese Vankri heledaim täht Põhjanael. See on väga tähtis täht. Kõik teised tiirutavad tema ümber. Põhjanael on taevavõlvi põhi. Kõik mis põhja all asub, on põhjas. Kindla asukoha tõttu on ta olnud äärmiselt oluline orienteerumisel, eriti meresõidul.


Sandivanker. Sandivankri nime on kasutatud nii Suure kui ka Väikese Vankri kohta.

San'tvanker (suur vanker, taevas).
AES Risti

Kel kukke põlnd, see vaatas tähtede järele aega. Vaadati ikka sõela ja varda järele ja sandivanger - see väiksem, see on sandivanger - see oli ka tähtis. Enne vanasti oli santa ka, kus sant selle suure vankriga lähäb, tal põle raha, põle leiba ka, aitab küll, kui väikse vankriga saab asju aada.
ERA II 159,263 (37) Risti


Taeva Vanker. = Suur Vanker.


Eelija Vanker. Piiblilegendide järgi on Suurt Vankrit nimetatud ka Eelija Vankriks. Oli selline prohvet, kes läks tulise vankriga taevasse.

Meie üle tua arja lähäb pääva luujaku piale vanger. Vankri muudu on. Neli ratast all, tiisel on ees. Eelijas on sõitnud tulise vankriga. Obesed lahutand endid ära tii pial, ühest teesest lahku.
AES I Palamuse

Elia vanker oli koa tähtedest, see oli teada, mis aeg ta paistis.
ERA II 77,170 (12) Hageri


Kaarikud. Saaremaal ja Põhja Eestis on Lüüra tähtkuju nimetatud Kaarikuteks. Sõrves on Lüürat nimetatud Vanad Reinad. Lõuna Eestis aga Kuningakübaraks.

Vegat nimetas vanatädi "Vabamees" ehk "Voorimees" ja tervet tähtede kogu "kaarikud" (Lyra). Jutt sellest on järgmine:

Rikastel on palju hobuseid ja härgi, nad võivad suurte vankrite peal suuri koormaid vedada, aga vabatmehel ei ole muud, kui kaks kitse. Ta tegi kaks kaarikut, rakendas kitsed ette ja veab koormaid kitsedega, neid üksi juhatades. Tema usinuse tõttu on Vanaisa teda "täheks taeva'asse" pannud.

Mina vaeene vuorimies.
Memm mul aiige vuoodi sies.
Mul on ädad, tülid ies:
Kaks mul kitse kärru ies.


H II 71,584 (4) Kadrina


Vanad Reinad. Vanad Reinad on Kaarikute Sõrve-murdeline nimetus. Jakob Hurt võttis oma Eesti Astronomias kasutusele just selle nime, mistõttu see on sattunud ka Eesti taevast kujutavatele tähekaartidele.


Suur Vanker


Avaleht | Arhiiv
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 2000-2001

W3-mSQL 2.0.11 by Hughes Technologies