Vaatleja
Tähistaevas (6/2000): Artikkel
12.12.2000 Taeva Sõelad
Andres Kuperjanov

Taeva Sõelad

Taevas on kaksteist sõela ja igas sõelas olla oma aasta täht (Tallinn).
Kui nimetada sõeladeks kõiki uduseid laike või tähtede sagaraid tähistaevas, siis võib sellel ütlusel isegi tõepõhi all olla. Kindlasti tunti kahte sõela: Plejaade (Sõel, Uus Sõel, Uue Seaduse Sõel) ja Hüaade (Vana Sõel, Vana Seaduse Sõel). Tõenäoliselt tunti veel ka Kadri Sõela, mida paigutatakse Küünlapäeva tähtede lähedale. Vilunud taevavaataja peaks heades tingimustes aasta jooksul nägema vähemalt kuut selgesti eristuvat udulaiku.

Objekt Kirjeldus, tõlgendus Eesti nimi
M45, Plejaadid arv. jahu, tuhk. Atlas, Pleione, nende tütred Sõel, Uus Sõel, Uue Seaduse Sõel, Taeva Sõel, Jeesuse Sõel, Sõelik, Sõgõl, Sõkl ...
Hüaadid Vihmatähed. Atlase & Aethra tütred Vana Sõel, Moosese Sõel ...
M44 Preseepe. Sõim Hurt on seda pidanud Vanaks Sõelaks
X/h Per kaksikhajusparv Arvatavasti Kadri Sõel
M42 Orioni udu  
M31 Adromeeda galaktika  

Tuntuim sõel ongi Sõel.

Sõel - seitse tähte. On teada, kus kohal ta on õhta ja omiku. Selle järele saab aega arvata. Vanasti räägiti veel, et pidi olema kaks sõela, üks Uus Sõel ja teine Vana Sõel. (Türi)

Plejaadid

Sõelas on tegelikult 6 heledat tähte (kuni 5 tähesuurus), rohkem tähti tähendab juba väga head nägemist. 6-nda tähesuuruseni on 9 tähte, neil kõigil on klassikalises astronoomias ka oma nimed. Need on Atlas ning Pleione ja nende seitse tütart, kelle Zeus tõstis taevasse kui nad põgenesid Orioni eest, kes Meropet omale naiseks tahtis. Sõel on olnud väga oluline tähtkuju ka varases maailmapildis, regilauludes on ta paigutatud ilmapuu* oksa peale. Setudel on mõistatus "Mar'a tsäuk kest merd" mis iseloomustab Sõela kui marjakobarat.

Sõel on oma kompaktsuse ja eripärasuse tõttu tuntud kõikjal, kus ta paistab. Peamiselt on Sõelas nähtud inimesi (enamasti tüdrukuid), seemneid, kanapoegi, linnupesa ... Hotentoti hõimu jaoks on Sõel esiisa, kes on tõstetud taevasse ja jälgib sealt nüüd oma poegade tegemisi, jakuutidel aga augud taevas, kust tuleb külma ja tuult. Kuna Sõelas on enamasti näha ainult kuut tähte, siis on laialt levinud jutud kadunud seitsmendast tähest, kusjuures sageli on need seotud Suure Vankriga. On tekkemuistendeid, mille järgi olevat plejaadid tekkinud mingi suurema objekti purustamise tagajärjel: Cooke'i saartel olevat algselt Sõela asemel taevas olnud väga ere täht, mis vihastanud nende Tane nimelist jumalat, kes siis tähe purustanud. Tükkidest saanudki Sõel. Kirgiisidel olevat lehmad tallanud puruks suure rohelise putuka, kelle tükid jäänud taevasse, üks tükk aga lennanud Suurde Vankrisse.

Kui meil Eestis on Sõela nimi üldlevinud, erinevused on ainult murdelist laadi, siis naabritel Soomes on üles kirjutatud palju erinevaid nimetusi. Sõela on seostatud lapsehälliga (Kakaravasu), loomadega, eriti koertega (Siankärsä, Koirankuono, Koiranpennut, Koiran kiimantähdet ...), Suure Vankriga (Lapin Otava, Pikku Otava), neitsi Maarjaga (Marian kruunu), viiskudega (Väinämöisen virsunjälki), sõelaga (Seula, Seulanpohja, Seuliaiset) ja ka lihtsalt tähegrupiga (Ryhmätähti, Rysmanen).

Sõel on olnud oluline künniaja alguse tähis:

Kui sõel jääb/läeb akku, siis pannakse härg vakku. (LE)
Heino Eelsalu arvutuste järgi on selle ütluse vanuseks umbes 2000 aastat.

Sõel kui ennustaja:

Kui Mardipäeval sõel selgesti looja läheb, siis tuleb hää vilja aasta. (Laiuse)

On Sarja ja Sõela tähed piale pööripääva hästi laiali ja selged, ja on tähtede vahed arvad, siis on rikkas vilja oasta oodata. On aga Sarja ja Sõela tähed unnikus koos, tumedad ja üksteise ligi, siis piad aganaid hakkama leiva jätkuks panema. On Sari Sõelast kaugel ja selge ja laialene, siis tuleb vilja ja heina, hoiab Sari Sõela ligi, ei ole hiad saaki loota. (Koeru)

Kui Nääri laupäeva õhtul kuul söel järel on, siis pidada rikas aasta tulema. (Vigala)

Sõel ja kalapüük:

Kui sõel ja kuu kokku lähevad, siis tohib alustada püüste kudumist. Püüste lõnga ei kedrata neljapäeva õhtul. (Pärnu)

Kui kuu ja sõel ühes on, siis peab hea olema kala mõrda luua, ehk jälle esimese noore kuu reedel. See mõrd peab heaste kalu püidma. (Jüri)

Ja muidugi on Sõela seostatud ka Piibli teemade ringiga:

Seitse Eerotese tütart, nõd on pandud pitku ilma käimä... (Kodavere)

Ja seitse tähte on taeva soelas, mis tähändavad 7 taevast, kus Paulus vaimus kisti ja kuulis sõnu, mis ei või üles rääkida. (Ambla)

Sõel tähtede hulgas peab Siinai mäe peal kibuvitsa põõsast tähendama, kus Jumal Moosesele kümme käsku andis, nüüd sõel igavine märk näittab seda kohta. (Viru-Nigula)


* Suurest tammest võib lugeda ajakirjast Mäetagused Aado Lintropi artikleid "Suur tamm, kuduvad neiud ja punane paat, kadunud harjast rääkimata" (nr 10) ja "Suur tamm ja Õde-venda" (nr 13).

Avaleht | Arhiiv
© Tartu Tähetorni Astronoomiaring 2000-2001

W3-mSQL 2.0.11 by Hughes Technologies