Taevakaart ja taevakalender

"Taevakaart ja taevakalender" on programm, mille eesmärgiks on taevakehade (tähed, planeedid, päike) näiva liikumise ja nähtavustingimuste seaduspärasuste piltlik selgitamine. Taevakaart näitab ülevaatlikult taevakehade asetust taevavõlvil sõltuvalt etteantud ajast ja kohast. Taevakalender näitab taevakehade tõusude ja loojangute aega ning selle muutumist aasta jooksul. Lisatud selgitused ja tabelid aitavad paremini mõista taevakehade näiva liikumise süsteemi. Programm pole mõeldud täpsemaks ja põhjalikumaks tööks - ta sisaldab ainult kõige olulisemat informatsiooni ja tema täpsus on võrreldav palja silmaga vaatamise täpsusega.

Programmi autor: Toomas Paaver
Valminud Tiigrihüppe Sihtasutuse toetusel 1997. aastal.

Programm on vabalt saadaval:

Programmi tutvustus Tiigrihüppe Õpitarkvara Keskuse leheküljel


Tartu Tähetorn
Taavi Tuvikene / taavi@obs.ee
19. veebruar 1998