Tartu Tähetorni Astronoomiaring

1948. a. sügisel moodustati TR Ülikooli Üliõpilaste Teadusliku Ühingu raamides astronoomiaring. Astronoomiaringi liikmeiks võivad astuda TR Ülikooli üliõpilased ja õppejõud. Ka teiste kõrgemate koolide ja keskkoolide üliõpilased ja õpilased võivad soovi korral ringi tegevusest osa võtta. Ringi referaatkoosolekuist osavõtt ja esinemine nendel on võimaldatud ka ringi liikmeskonda mittekuuluvaile isikuile. Ringi eestvedajateks on Jaan Einasto ja Heino Eelsalu

1952. aastal lõimub ringi tegevus Üleliidulise Astronoomilis-Geodeetilise Ühingu Tartu Osakonnaga. Astronoomia oli sellel ajal populaarne. Näiteks 1953. aastal tegutses Tähetorni töötajate juhendamisel astronoomiaring Tartu Pioneeride majas, ringid olid ka Tartu II ja III keskkoolis (juhendaja Roopi Hallimäe) ning Tartu Õpetajate Instituudis (juhendaja A. Kasvand).

1963. aastal saab ringi statsionaarseks tegevuskohaks Tartu Tähetorn ja juhendajaks Hugo Raudsaar.

Ehkki 1964. aastal lahkus enamik astronoome Tõraverre, jäid Hugo Raudsaar ja ring Tähetorni. Jätkusid Päikesesteemi väikeobjektide (asteroidid, komeedid) vaatlused. Fotograafilisi positsioonivaatlusi teostasid prof. Vladimir Riives (kes kasutas ka kabinetti Tähetorni teisel korrusel) ja Hugo Raudsaar järjepidevalt Petzvali astrograafiga. Viimane teaduslik vaatlus toimus 1985. aastal. Teisel korrusel oli ka AAI Galaktikate füüsika sektori nooremteaduri Peeter Traadi kabinet, kes osales samuti ringi tegevuses.

1986-1993 on ringi juhendajateks Enn Kasak ja Tõnu Tuvikene, lisaks loengutele korraldati jätkuvalt avalikke vaatlusõhtuid. Ühtlasi renoveeriti Leo Utteri juhendamisel Zeissi teleskoop. 1994. aasta sügisel otsustati ringi koosolekuid edaspidi korraldada enam mitte igal nädalal, vaid 2-3 korda kuus ning kaasata kuulajate hulka kõiki soovijaid. Loengute korraldamisega tegeles Tõnu Tuvikene, vaatluste ja organisatoorsete toimingutega olid seotud Helle ja Jaak Jaaniste.

Kooperatiiv Tähetark hangib Zeissi planetaariumi, see paigaldatakse lõpuks Esti esimese planetaariumina KEKi majja ja mais 1989. algavad seansid. Sellest ajast alates on planetaariumietendused ringi üheks tegevusalaks. AHHAA väikese Starlab planetaariumiga on käidud väljasõitudel koolides.

Vaatlused on olnud kohati vägagi rahvarohked, eriti 1988. aasta Marsi vastasseisu ja ja suurte komeetide aegsed avalikud vaatlusõhtud, mil külastajate järjekord ulatus Zeissi teleskoobist Tähetorni värava taha.

5. märtsil 1996 toimus MTÜ Tartu Tähetorni Astronoomiaring asutamiskoosolek. Üheks esimeseks ringi tegevuseks oli astronoomiahuviliste üle-Eesti kokkutuleku korraldamine. Alates 2008. aastast on astronoomiaringi loengud videoarhiivis.

    TTAR tegevus 1996-2000    

    TTAR tegevus 2000-2005, ajakiri Vaatleja    

    TTAR tegevus -2006, ajakiri Vaatleja    

On osaletud koostöös MTÜ Eesti Folkloori Instituudi ja selle partneritega kahe rahvaastronoomiaga seonduva teaduskonverentsi korraldamisel, 1. märtsil 2004. toimus konverents Eesti Taevas. Erinevaid vaatenurki ja 22-23. mail 2008. konverents Eesti Taevas II/Estonian Sky 2 Aeg ja ruum/Time and Space. Osa konverentside ettekandeid on publitseeritud ajakirjades Folklore. Electronic Journal of Folklore ja Mäetagused.

Tähetorni ringi loengud alates 2009. aastast

    TTAR väljaanded    

    TTAR tegevusega seotud pilte    

    TTAR koostööpartnerid    

Koostöös teaduskeskus AHHAAga on korraldatud mitmeid astronoomiat populariseerivaid üritusi, näiteks planeedijooksud 2007 ja 2008. aastal.