Info Eesti Ulmeühingu kohta

Eesti Ulmeühing on asutatud 25. märtsil 1995. a. Tegevuse eesmärkideks on ulme tutvustamine ja propageerimine ning eesti ulme arendamine.

Juhtkond

Kontaktandmed

Ühingu arveldusarve on 221014406123 Hansapangas.

Liikmeks astumine

  1. Trüki välja avalduse blankett,
  2. täida lüngad,
  3. saada täidetud blankett Eesti Ulmeühingu postiaadressil: Aardla 132-19, Tartu 50415.
Blanketi asemel sobib ka käsitsi vormistatud avaldus koos vajalike andmetega.


Eesti Ulmeühing
Taavi Tuvikene / taavi@obs.ee
16. aprill 2003