Filmimisel videokaameraga

tuleb samuti kasutada filtreid. Filtrite valimisel tuleb liikuda tumedamatelt heledamatele, et kallist riita mitte rikkuda. Säriajaga siin probleeme pole, selle töö teeb ära kaamera ise.
Osalist varjutust võiks filmida statiivilt kiirusega üks kaader sekundis, normaalkiirusega näidates on sellisel filmil hästi näha nii päikese liikumine kui kahanemine.
Täisvarju saabumisel eemaldage filter, viige Päike kaadri keskele ja lükake zoom maksimumi. Filmige nii paarkümmend sekundit normaalkiirusel, seejärel taastage endine re
iim ja pange tagasi filter -- vahele jäävad tühjad kaadrid (varjutatud päike läbi filtri) võib montaai ajal eemaldada. Nii saate korraliku filmi ja teile jääb tubli minut visuaalseteks vaatlusteks.

NB! Nagu osalise varjutuse pildistamist, võib (ja peab!) ka videot varem harjutada! Otsustaval hetkel tulevad siis õiged liigutused kergemini välja.