Eesti astronoome

Kuni 20. sajandini

20. sajand

21. sajand

 • Jaan Einasto
 • Arved Sapar
 • Ene Ergma
 • Enn Saar

Välis-eesti


Conrad Quensel

sünd 16.apr.1676 Stokholm - surn.13.jaan.1732
1686 - 10-aastasena Uppsala ülikoolis
1692 - Turu akadeemias ,1994 magister
1704 - 1710 Pärnus Academia Gustavo-Carolina's matemaatika ja astronoomiaprofessor
1728 - Rootsi Teaduste Seltsi liige
Tartu Observatooriumi Virtuaalne Muuseum: 300 aastat C.Quenseli sünnist

Johann Wilhelm Andreas Pfaff

sünd 5.dets.1774 Stuttgart - surn 26.juuni.1835 Erlangen
 • 1804 - 1809 Tartu Ülikooli matemaatikaprofessor
 • 1805 - rajas Tartusse ajutise astronoomiaobservatoriumi
 • 1806 -1807 toimetas esimest Eestis ilmunud teaduslikku perioodilist väljaannet "Astronomische Beyträge"
 • 1807 - Peterburi Teaduste Akadeemia liige, Baieri Teaduste Akadeemia korr.-liige
  Arendas Tartus innukalt astronoomiat, ajutise observatooriumi rajamisega koos tegeles ka püsiobservatooriumi eeltöödega, muretses vaatlusriistu, tegeles maamõõtmisega,koondas enda ümber andekaid üliõpilasi ja astronoomiahuvilisi. Viimastest tuntuim on Heinrich Christian Schumacher (Tartus 1805-1807), kes Pfaffi mõjutusel pühendas end astronoomiale ja andis hiljem välja ajakirja "Astronomische Nachrichten" ning oli Altona observatooriumi direktoriks.

  Friedrich Georg Wilhelm Struve

  sünd.15.apr.1793 Altona,Hamburg - surn.23.nov.1864 Pulkovo,St.Petersburg
 • 1808-1811 Tartu Ülikoolis filoloogia õpingud
 • 1813 lõpetab Tartu Ülikooli matemaatikas, samal aastal doktor
 • 1813 Tartu Ülikooli professor, observaator Tähetornis
 • 1816 alustab geodeetilisi mõõtmisi
 • 1824 muretseb Suure Fraunhoferi refraktori, algas kaksiktähtede vaatlus
 • 1827 avaldas 3112 kaksiktähe vaatlustulemused
 • 1837 avaldas 2714 mitmiktähe täielikumad vaatlustulemused
 • 1837 avaldab Vega kauguse mõõtmise tulemused, esimene täht millel kaugus mõõdetud
 • 1839 siirdub Pulkovosse

  Ernst Julius Öpik

  sünd.22.okt.1893 Kunda - surn.10.sep.1985 Bangor, Põhja-Iirimaa
  Ernst Öpik on maailmakuulus Eesti astronoom, kes saavutas oma tuntuse vanemas eas.
  Ta oli erakordselt mitmekügne teadlane, kes esitas oma ajast ettejõudnud
  algupäraseid ideid ja avaldas uurimusi paljudes astronoomia valdkondades.

  Elukäik :

  1893 - 1900 lapsepõlv Kundas kohaliku tolliülema Karl Öpiku peres
  1900 - 1911 õpingud Gustav Adolfi gümnaasiumis Tallinnas
  1912 - 1916 õpingud Moskva Ülikoolis
  1916 - 1920 Moskva Ülikool assistent, professoriks valmistumine
  1920 - 1921 Tashkendi Ülikooli dotsent
  1921 - 1944 naasmine kodumaale, Tartu Tähetorni astronoom-observaator
  1930 - 1934 pikaaegne koostöö Harvardi observatooriumis USA-s
  1944 - 1948 pagulastee algus Balti Ülikooli Eesti rektorina Saksamaal
  1948 - 1981 Armagh observatoorium, Põhja-Iirimaa
  1956 - 1974 teadustegevuse jagamine Marylandi Ülikooliga, USA
  1981.aastast vanaduspuhkusel
  Tartu Tähetorni töötajad 1929.a.
  Vasakult: Peeter Simberg, prof. Taavet Rootsmäe, Robert Livländer,
  A. Piiri, O. Silde, Rudolf Pallav ja dr. Ernst Öpik
  (E.Öpiku tütretütre erakogust)

  Peamised teedrajavad tööd:

  • Idee termotuumaenergiast tähtedes (1922)
  • Meteooride vaatlusmetoodika ja teooria (1937)
  • Planeetide atmosfääri ja pinna uuringud
  • Tõestus termotuuma energiast tähtedes, tähtede siseehituse teooria (1937, 1938)
  • Andromeeda galaktika kauguse määramine (1922)
  • Universumi vanuse määramine(1933),ülipika vanuse asemel kaasaegsem hinnang
  • Öpik-Oorti komeeedipilve idee esitus (1932)
  Ernst Öpik

  Ernst Öpikust veel :


  Karl Tenner (Carl Friedrich Tenner)

  sünd.1783 Auvere, Narva - surn.16.dets.1859 Varssavi
  • eesti mõisavalitseja poeg Auveres
  • geodeet ja astronoom, vene-skandinaavia kaardimõõtmise algataja koos Struvega ja selle teostaja
  • kindral, 1812.a. sõjas võitles Napoleoni vastu, teenis kuldmõõga
  • Vene-Hiina piirialade topograafia kirjeldaja
  • Peterburi Teaduste Akadeemia liige ja senaator
  • võeti Eesti aadliseisusesse

  Tennerist veel :


  Johann Heinrich Mädler

  sünd.29.mai 1794 Berliin - surn.14.apr.1874 Hannover

  Ernst Hartwig

 • Ernst Hartwig Tartus 1885-1886,
 • 1885 - Hartwig avastas esimese Galaktikavälise supernoova
 • Hiljem Bambergi observatooriumi direktor

  Bernhard Schmidt

  sünd.1879 Naissaar - surn.1935 Bergedorf, Hamburg

  Aksel Kipper

  sünd.5.nov.1907 Viljandimaa - surn..1984 Tartu
 • Tartu Observatooriumi Virtuaalne Muuseum: Akadeemik Aksel Kipper (1907-1984)

  Grigori Kusmin

  sünd.8.apr.1917 Viiburi - surn.22.apr.1988 Tartu

  1961 valiti ta Eesti NSV Teaduste Akadeemia korrespondentliikmeks
  1971. aastal pälvis NSVL Teaduste Akadeemia F. Bredihhini nimelise preemia väljapaistvate uuringute eest tähesüsteemide dünaamika alal
  1976-1979 -- Rahvusvahelise Astronoomia Liidu komisjoni "Galaktika struktuur ja dünaamika" asepresident
  1979-1982 ...ja president

  Prof. G.Kusmini stellaardünaamika klassikasse kuuluvad tööd :

  • 1952 - Galaktika ehitus, kinemaatika ja dünaamika
  • 1953 - Kolmas liikumisintegraal
  • 1956 - "Kusmini ketas", tugevalt lapiku tähesüsteemi teooria
  • 1957 - Tähtede põrked ja täheparvede evolutsioon
  • 1963 - Viriaalteoreem ellipsoidaalsetes süsteemides
  • 1973 - Sfääriliste tä:hesüsteemide isokroonsed mudelid
  • 1973 - Kolmeteljeliste ellipsoidaalsete tä:hesüsteemide liikumisintegraalid
  • 1975 - Kvaasi-isotermilised mudelid
  • 1986 - Isokroonsete ja isotermiliste mudelite üldistus
  • 1987 - Kolmandat integraali lubava potentsiaali üldistus
  • 1987 - Telgsümmeetrilise tähesüsteemi hüdrodünaamika 3 liikumisintegraali lähenduses

  Veel G.Kusminist :


  Rein Silberberg

  sünd.1932 Eesti - surn.1.aug.2001 Silver Spring, Maryland, USA
  • Rein Silberberg oli kosmiliste kiirte uurimise juhtivaid teadlasi USA-s, Mereväe Uurimislaboratooriumis ( Naval Research Laboratory).
  • Saabus USA-sse 1950.a., liitus NRL 1960.a. Washingtonis.
  • NRL on tunnustatud keskus, kus uuritakse kõrge energia osakeste (kosmiliste kiirte või kosmilise kiirguse) päritolu ja protsesse.

  Alar Toomre

  sünd. 5.veebr.1937 - Alar Toomre on professor Massachusettsi Tehnoloogiaistituudis.
  • 1970.-ndate aastatel tegi esimesena galaktikate vastasmõju ja põrkumise numbrilist modelleerimist. Esimestes mudelites oli 1000 osakest.
  • 1972.a. A. ja J. Toomre modelleerisid galaktikate galaktikate lähenemist.
  • 1977.a. A.Toomre suutis mudelites saada realistlikke galaktikate põrgete tulemusi, millele vastasid vaadeldud galaktikapaarid (näit. Antennid). Galaktikate vastasmõju mängib suurt osa galaktikate tekke ja arengu mõistmiseks.

  Jüri Toomre

  Jüri Toomre, Alari vend, koos tegid esimesena galaktikate evolutsiooni modelleerimist põrgetes.

  Leonard Vello Kuhi

  (22.okt.1936 Hamilton, Ontario - )

  Eesti päritolu USA astrofüüsik, uurinud T Tauri ja Wolf-Rayet tähti, tähtede teket ja evolutsiooni vaatluslikust aspektist, samuti täheatmosfääre.
  Eesti päritolu astronoomidest saavutanud kõige kõrgemaid ametiposte :

  • juhtinud presidendina (1978-1980) ja asepresidendina astronoomide üht esinduslikumat organisatsiooni - Astronomical Society of the Pacific (ASP),
  • olnud American Astronomical Society (AAS) laekur(1987-88,1996-),
  • Ülikoolide teadusalase koostöö organisatsiooni AURA juhatuse esimees
  • kuulunud paljude orgnisatsioonide juhatustesse, ülikoolide nõukogudesse.
  • Doktorikraad: Kalifornia Ülikool (Berkeley)
  • 1965-1989 - Kalifornia Ülikooli (Berkeley) astronoomiaprofessor
  • 1989-2005 Minnesota Ülikooli astronoomiaprofessor ; pensionil(2005)

  Tarmo Oja

  • Astronoomiaprofessor Uppsala Ülikoolis (Rootsi), uurinud Galaktika ehitust ja muutlikke tähti.
   Töötanud Kvistabergi observatooriumis.Alates 1999a. emeriitprofessor.
   Tema nim. asteroid 5080 Oja (1976 EB), avastas Lagerkvist.

  Uno Kopvillem

  (4.okt.1923 Tallinn - 23.sept.1991)

  Üks andekamaid eesti paritolu füüsikuid, kelle huvide ringi kuulus ka astrofüüsika,
  näiteks kosmiliste gravitonide, gravitiinode ja fotiinode detekteerimine.
  Sai tunnustuse ka Läänes, kuid oma "kodanliku" päritolu tõttu lasti üle piiri alles 1980.ndatel aastatel.

  • 1941 Saadeti perekonnaga asumisele Kirovi oblastisse
  • 1947 -1951 Kirovi Pedagoogiline Instituut
  • 1955 - 1958 Kaasani Ülikooli aspirantuur, dissertatsioon magnetresonantsi kohta tahkes kehas
  • 1958 Kaasani Tehnilise Füüsika Instituut
  • 1962 koos õpilase Nagibaroviga esitab valguskaja (footonkaja) idee, mille eksperimendis avastasid USA teadlased aasta hiljem
  • juhtis mitmeid füüsikute kollektiive , sealhulgas Kaasanis, Kaliningradis (Königsberg), Vladivostokis
  Tagasi
  Tartu Tähetorn | Tartu Tähetorni AstronoomiaRing 11. nov. 2006