Marsi kroonikaTähiste selgitus

Märkused


Sol 1 - Sol 7

Sol MLST UTC EET DST PDT Sündmus
1 00:00 04/07 13:52 04/07 16:52 04/07 06:52 Päeva algus
Maa tõus
04/07 16:56 04/07 19:56 04/07 09:56 Pathfinderi maandumine
04/07 17:07 04/07 20:07 04/07 10:07 Esimene raadiosignaal Pathfinderilt
Pathfinder avas paneelid.
Päikese tõus
05/07 ~01:30 05/07 ~04:30 04/07 ~18:30 Avalikustati esimesed Pathfinderi tehtud fotod Marsist.
05/07 ~05:30 05/07 ~08:30 04/07 ~22:30 Maa loojumine
Päikese loojumine
2 00:00 05/07 14:31 05/07 17:31 05/07 07:31 Päeva algus
05/07 17:08 05/07 20:08 05/07 10:08 Maa tõus
Päikese tõus
Rulliti lahti kaldteed Sojourneri Marsile sõitmiseks.
06/07 05:59 06/07 08:59 05/07 22:59 Esimene foto Sojournerist Marsi pinnal
Maa loojumine
Päikese loojumine
10-tunnine pinnaseuurimine Sojourneri APXS-spektromeetriga
3 00:00 06/07 15:10 06/07 18:10 06/07 08:10 Päeva algus
Maa tõus
Päikese tõus
Pathfinderi kaamera (IMP) tõsteti 1.0 meetri kõrgusele maandurist (umbes 1,5 meetri kõrgusele Marsi pinnast).
06/07 22:45 07/07 01:45 06/07 15:45 Sojourner "äratati üles" alustamaks oma esimest tööpäeva.
Pinnasemehaanika eksperiment Sojourneri ratastega
Sojourner manööverdas Barnacle Billi nimelise kivi juurde.
Sojourner tegi esimese foto maandurist.
Maa loojumine
Päikese loojumine
4 00:00 07/07 15:50 07/07 18:50 07/07 08:50 Päeva algus
Sojourner kogus andmeid Barnacle Billi keemilise koostise kohta.
Maa tõus
Päikese tõus
Sojourner sõitis Yogi-nimelise kivi juurde ja alustas spektromeetriga pinnase uurimist.
Maa loojumine
Päikese loojumine
5 00:00 08/07 16:29 08/07 19:29 08/07 09:29 Päeva algus
Maa tõus
Päikese tõus
Avalikustati esimesed tulemused Marsi pinnase ja Barnacle Billi keemilise koostise kohta.
Sojourner lõpetas pinnase keemilise koostise uurimise Yogi juures ja tegi ratastega pinnase abrasiooni katse. Katse tulemusi kasutatakse tulevaste kulgurite valmistamisel.
Sojourner pildistas Yogit esikaameratega, seejärel maandurit tagaküljel asuva kaameraga. Edasi pildistab kulgur Yogit lähemalt.
Maa loojumine
Päikese loojumine
6 00:00 09/07 17:09 09/07 20:09 09/07 10:09 Päeva algus
Maa tõus
Päikese tõus
Üritades spektromeetrit Yogile asetada, sõitis Sojourner ühe rattaga kivi peale. Kulgur peatus enne enda vigastamist.
Maa loojumine
Päikese loojumine
7 00:00 10/07 17:48 10/07 20:48 10/07 10:48 Päeva algus
Maa tõus
Päikese tõus
10/07 20:35 10/07 23:35 10/07 13:35 Üritati alustada andmete edastamist Pathfinderile, kuid maanduri vastuvõtja oli programmeeritud end sisse lülitama alles 11 minutit hiljem. Andmete edastamine ebaõnnestus.
11/07 04:12 11/07 07:12 10/07 21:12 Avastati probleem andmete edastamisega. Planeeritud tegevused lükati järgmisele päevale.
Maa loojumine
Päikese loojumine

Sol 8 - Sol 14

Sol MLST UTC EET DST PDT Sündmus
8 00:00 11/07 18:27 11/07 21:27 11/07 11:27 Päeva algus
Maa tõus
Päikese tõus
11/07 ~22 12/07 ~01 11/07 ~15 Pathfinderi kaudu edastati Sojornerile korraldus Yogist eemalduda.
12/07 01:47 12/07 04:47 11/07 18:47 Pathfinderilt saadi signaal, mis kinnitas korralduste kättesaamist.
12/07 03:47 12/07 06:47 11/07 20:47 Pidi algama andmete edastamine Maale Pathfinderi paraboolantenniga, ühtki signaali ei saadud.
12/07 04:45 12/07 07:45 11/07 21:45 Pathfinderile saadeti korraldus vastata omapoolse signaaliga. Signaal saabus. Järeldati, et Pathfinderi arvuti oli vahepeal teinud reseti.
12/07 ~06 12/07 ~09 11/07 ~23 Pathfinderile saadeti korraldused suunata paraboolantenn Maale ning edastada andmeid maanduri ja kulguri kohta. Samuti anti Sojournerile uuesti korraldus Yogist eemalduda.
12/07 07:15 12/07 10:15 12/07 00:15 Austraalias Canberras võeti vastu Pathfinderi paraboolantennist saadetud andmed. Selgus, et Sojourner oli juba eelmisel päeval saadetud korraldused kätte saanud ja need täitnud.
12/07 07:25 12/07 10:25 12/07 00:25 Saabus foto, mis kinnitas, et Sojourner on Yogist eemaldunud.
Maa loojumine
Päikese loojumine
9 00:00 12/07 19:07 12/07 22:07 12/07 12:07 Päeva algus
Maa tõus
Päikese tõus
Pathfinder edastas kolmandiku värvilisest panoraampildist, samuti andmeid 11. juulil toimunud arvuti reseti kohta.
Sojournerile anti korraldus paigal püsida.
13/07 11:27 13/07 14:27 13/07 04:27 Maa loojumine
13/07 13:56 13/07 16:56 13/07 06:56 Päikese loojumine
10 00:00 13/07 19:46 13/07 22:46 13/07 12:46 Päeva algus
13/07 22:27 14/07 01:27 13/07 15:27 Maa tõus
14/07 01:36 14/07 04:36 13/07 18:36 Päikese tõus
14/07 08:06 14/07 11:06 14/07 01:06 Pärast tunniajast andmete edastamist Maale tegi Pathfinderi arvuti reseti.
Sojourner seisab Yogi juures, spektromeeter on asetatud kivile.
14/07 12:07 14/07 15:07 14/07 05:07 Maa loojumine
14/07 14:35 14/07 17:35 14/07 07:35 Päikese loojumine
11 00:00 14/07 20:26 14/07 23:26 14/07 13:26 Päeva algus
14/07 23:07 15/07 02:07 14/07 16:07 Maa tõus
15/07 02:16 15/07 05:16 14/07 19:16 Päikese tõus
Maale edastati Yogi-nimelise kivi mõõtmistulemused, samuti andmed Marsi atmosfääri kohta, mida võrreldakse Hubble'i kosmoseteleskoobi vaatlusandmetega. Peaaegu lõpule jõudis värvilise panoraamfoto edastamine.
Pathfinderi arvuti resettide põhjust otsitakse.
Avalikustati Barnacle Billi ja Yogi uurimistulemusi.
15/07 12:46 15/07 15:46 15/07 05:46 Maa loojumine
15/07 15:15 15/07 18:15 15/07 08:15 Päikese loojumine
12 00:00 15/07 21:05 16/07 00:05 15/07 14:05 Päeva algus
15/07 23:47 16/07 02:47 15/07 16:47 Maa tõus
16/06 02:56 16/06 05:56 15/07 19:56 Päikese tõus
Sojourner eemaldus Yogist ja liikus 3,6 meetrit Scooby Doo nimelise kivi suunas. Enne edasiliikumist uuritakse spektromeetriga pinnast.
Pathfinderi kaamera (IMP) pildistas päikesetõusu ja atmosfääri läbipaistvust. Kaameraga tehakse fotosid ka päikeseloojangust ja Marsi kaaslasest Phobosest.
16/07 13:26 16/07 16:26 16/07 06:26 Maa loojumine
16/07 15:54 16/07 18:54 16/07 08:54 Päikese loojumine
13 00:00 16/07 21:45 17/07 00:45 16/07 14:45 Päeva algus
17/07 00:27 17/07 03:27 16/07 17:27 Maa tõus
17/07 04:35 17/07 07:35 16/07 21:35 Päikese tõus
Leiti üles Pathfinderi arvuti resette põhjustanud viga, programmi parandatakse.
Maale edastati esimene osa suurest värvilisest panoraamfotost.
Sojourner liikus 2,5 meetrit ja jõudis Scooby Doo lähedale.
17/07 14:06 17/07 17:06 17/07 07:06 Maa loojumine
17/07 16:33 17/07 19:33 17/07 09:33 Päikese loojumine
14 00:00 17/07 22:24 18/07 01:24 17/07 15:24 Päeva algus
18/07 01:07 18/07 04:07 17/07 18:07 Maa tõus
18/07 04:15 18/07 07:15 17/07 21:15 Päikese tõus
Sojourner sõitis Scooby Doo juurde ja asetas spektromeetri kivile.
Pathfinder lõpetas suure värvilise panoraamfoto edastamise Maale. Foto enam kui nelja meetri laiuse koopia avalikustas Valges Majas USA asepresident Al Gore isiklikult. Tegu on esimese panoraamfotoga, kus on näha ka horisont ja taevas.
Maale edastati Pathfinderi kaameraga (IMP) tehtud detailiderohke pilt põhjapoolsemast Twin Peaksi nime kandvast kahest mäest.
18/07 14:46 18/07 17:46 18/07 07:46 Maa loojumine
18/07 17:12 18/07 20:12 18/07 10:12 Päikese loojumine

Sol 15 - Sol 21

Sol MLST UTC EET DST PDT Sündmus
15 00:00 18/07 23:03 19/07 02:03 18/07 16:03 Päeva algus
19/07 01:07 19/07 04:07 18/07 18:07 Maa tõus
19/07 04:55 19/07 07:55 18/07 21:55 Päikese tõus
Suurem osa teaduslikest andmetest jäi Pathfinderilt saamata probleemi tõttu Maa-pealsete arvutitega.
Saadud andmed kinnitasid, et Sojourner oli kivi lähemaks uurimiseks Scooby Doo pealmise tolmukihi edukalt ratastega maha kraapinud, kuid spektromeetri asetamine kivile oli ebaõnnestunud. Spektromeetri asendit kavatsetakse korrigeerida.
19/07 15:25 19/07 18:25 19/07 08:25 Maa loojumine
19/07 17:51 19/07 20:51 19/07 10:51 Päikese loojumine
16 00:00 19/07 23:43 20/07 02:43 19/07 16:43 Päeva algus
Maa tõus
Päikese tõus
Pathfinderilt saadi nõrk signaal, andmeid edastada ei õnnestunud.
Sojourner seisab Scooby Doo juures.
Maa loojumine
Päikese loojumine
17 00:00 21/07 00:22 21/07 03:22 20/07 17:22 Päeva algus
21/07 03:07 21/07 06:07 20/07 20:07 Maa tõus
21/07 06:15 21/07 09:15 20/07 23:15 Päikese tõus
Saavutati uuesti kontakt Pathfinderiga pärast kaks päeva kestnud kommunikatsiooniprobleeme.
Pathfinderile saadeti arvutiprogrammi parandus, mis väldib maanduri arvuti resetti.
21/07 16:45 21/07 19:45 21/07 09:45 Maa loojumine
Päikese loojumine
18 00:00 22/07 01:02 22/07 04:02 21/07 18:02 Päeva algus
22/07 03:47 22/07 06:47 21/07 20:47 Maa tõus
22/07 06:54 22/07 09:54 21/07 23:54 Päikese tõus
Sojourner jätkas Scooby Doo uurimist.
22/07 17:25 22/07 20:25 22/07 10:25 Maa loojumine
Päikese loojumine
19 00:00 23/07 01:41 23/07 04:41 22/07 18:41 Päeva algus
23/07 04:30 23/07 07:30 22/07 21:30 Maa tõus
23/07 07:30 23/07 10:30 23/07 00:30 Päikese tõus
Sojourner liikus Scooby Doo juurest läbi "kapsamaaks" kutsutava ala teise valkja kivi Lamb'i juurde, tehes teel pinnaseeksperimente.
23/07 18:04 23/07 21:04 23/07 11:04 Maa loojumine
Päikese loojumine
20 00:00 24/07 02:21 24/07 05:21 23/07 19:21 Päeva algus
24/07 05:30 24/07 08:30 23/07 22:30 Maa tõus
24/07 08:15 24/07 11:15 24/07 01:15 Päikese tõus
Maale edastati teine osa 12-värvilisest suurest panoraamfotost.
Sojourner liikus kokku 70 cm ja tegi pinnasemehaanika katse. Päeva lõpuks asetas ta spektromeetri Lamb'i juures vastu pinnast, et öö jooksul selle keemilist koostist määrata.
24/07 18:45 24/07 21:45 24/07 11:45 Maa loojumine
Päikese loojumine
21 00:00 25/07 03:00 25/07 06:00 24/07 20:00 Päeva algus
25/07 05:48 25/07 08:48 24/07 22:48 Maa tõus
25/07 08:53 25/07 11:53 25/07 01:53 Päikese tõus
Sojourner sooritas 3-meetrise teekonna peaaegu omapäi, saades minimaalse hulga juhtnööre edasiliikumiseks.
25/07 18 25/07 21 25/07 11 Sojourner peatus 25 cm kaugusel Souffle-nimelisest kivist, mille keemilist koostist hakatakse uurima järgmisel päeval.
Maanduri kaameraga pildistati segiaetud pinnast Lamb'i lähedal, samuti kive Half Dome, Shark ja Pumpkin.
25/07 19:24 25/07 22:24 25/07 12:24 Maa loojumine
25/07 21:46 26/07 00:46 25/07 14:46 Päikese loojumine

Sol 22 - Sol 28

Sol MLST UTC EET DST PDT Sündmus
22 00:00 26/07 03:39 26/07 06:39 25/07 20:39 Päeva algus
26/07 06:28 26/07 09:28 25/07 23:28 Maa tõus
26/07 09:33 26/07 12:33 26/07 02:33 Päikese tõus
Sojourner jätkas lähenemist Souffle'le.
26/07 20:04 26/07 23:04 26/07 13:04 Maa loojumine
26/07 22:25 27/07 01:25 26/07 15:25 Päikese loojumine
23 00:00 27/07 04:19 27/07 07:19 26/07 21:19 Päeva algus
27/07 ~07 27/07 ~10 27/07 ~00 Maa tõus
27/07 10:13 27/07 13:13 27/07 03:13 Päikese tõus
Päeva alguses Pathfinderilt saadud piltidel oli näha, et Sojourner oli Souffle'le liiga lähedale sõitnud ja spektromeetri asetamine kivile oli ebaõnnestunud.
Sojourner lahkus Souffle juurest ja sõitis 6 meetrit ümber maanduri, pikim teekond, mida kulgur oli seni läbinud. Ta sõitis läbi Rock Garden'i, mööda Casperist ja peatus kivide Desert Princess ja Baker's Bench läheduses.
Pathfinderi kaameraga pildistati päikesetõusu, Marsi kaaslast Phobost ja järgmist osa suurest panoraamfotost.
27/07 20:43 27/07 23:43 27/07 13:43 Maa loojumine
27/07 23:04 28/07 02:04 27/07 16:04 Päikese loojumine
24 00:00 28/07 04:58 28/07 07:58 27/07 21:58 Päeva algus
28/07 07:48 28/07 10:48 28/07 00:48 Maa tõus
28/07 10:53 28/07 13:53 28/07 03:53 Päikese tõus
Sojourner sõitis 7 meetrit ja peatus Mini Matterhorni nimelise kivi juures. Seejärel pildistas ta kivi ja Pathfinderit.
Pathfinderi kaamera suunati taevasse, et pildistada tolmu atmosfääri ülakihtides ja otsida pilvi. Lisaks pildistati "tuulesokke" meteoroloogiamasti küljes, Phobost ja päikeseloojangut.
28/07 21:23 29/07 00:23 28/07 14:23 Maa loojumine
28/07 23:43 29/07 02:43 28/07 16:43 Päikese loojumine
25 00:00 29/07 05:38 29/07 08:38 28/07 22:38 Päeva algus
29/07 08:28 29/07 11:28 29/07 01:28 Maa tõus
29/07 11:32 29/07 14:32 29/07 04:32 Päikese tõus
Keskenduti meteoroloogiliste andmete kogumisele ja Marsi atmosfääri uurimisele.
29/07 22:03 30/07 01:03 29/07 15:03 Maa loojumine
30/07 00:22 30/07 03:22 29/07 17:22 Päikese loojumine
26 00:00 30/07 06:17 30/07 09:17 29/07 23:17 Päeva algus
30:07 09:09 30/07 12:09 30/07 02:09 Maa tõus
30/07 12:12 30/07 15:12 30/07 05:12 Päikese tõus
Sojourneri vasak esimene ratas blokeerus teel Mermaid'i nimelise ala juurde. Probleemi põhjustas ilmselt väike kivi, mis takerdus ratta külge. Sojourner tagurdas veidi, vabastades ratta ning jäi edasisi korraldusi ootama. Teekonda jätkatakse järgmisel päeval.
30/07 22:43 31/07 01:43 30/07 15:43 Maa loojumine
31/07 01:00 31/07 04:00 30/07 18:00 Päikese loojumine
27 00:00 31/07 06:56 31/07 09:56 30/07 23:56 Päeva algus
31/07 09:49 31/07 12:49 31/07 02:49 Maa tõus
31/07 12:52 31/07 15:52 31/07 05:52 Päikese tõus
Pressikonverentsil tutvustati Marsi atmosfääri uurimistulemusi. Marsi fotodelt leiti maandurist umbes 1200 meetri kaugusel olev läikiv ese, mida peetakse maandumisel äraheidetud kaitsekatteks.
31/07 23:23 01/08 02:23 31/07 16:23 Maa loojumine
01/08 01:41 01/08 04:41 31/07 18:41 Päikese loojumine
28 00:00 01/08 07:36 01/08 10:36 01/08 00:36 Päeva algus
01/08 10:29 01/08 13:29 01/08 03:29 Maa tõus
01/08 13:32 01/08 16:32 01/08 06:32 Päikese tõus
Sojourner sõitis 4 meetrit lõuna suunas. Jõudnud Mermaid Dune'i nimelisele alale, asetas ta spektromeetri vastu pinnast. Marsi öö jooksul uurib Sojourner pinnase keemilist koostist.
02/08 00:02 02/08 03:02 01/08 17:02 Maa loojumine
02/08 02:20 02/08 05:20 01/08 19:20 Päikese loojumine

Sol 29 - Sol 30

Sol MLST UTC EET DST PDT Sündmus
29 00:00 02/08 08:15 02/08 11:15 02/08 01:15 Päeva algus
02/08 11:09 02/08 14:09 02/08 04:09 Maa tõus
02/08 14:11 02/08 17:11 02/08 07:11 Päikese tõus
02/08 20:20 02/08 23:20 02/08 13:20 Planeeritud raadioühendus Pathfinderiga jäi seni teadmata põhjustel ära.
02/08 22:30 03/08 01:30 02/08 15:30 Taastati side Pathfinderiga.
03/08 00:42 03/08 03:42 02/08 17:42 Maa loojumine
03/08 02:59 03/08 05:59 02/08 19:59 Päikese loojumine
30 00:00 03/08 08:55 03/08 11:55 03/08 01:55 Päeva algus
03/08 11:49 03/08 14:49 03/08 04:49 Maa tõus
03/08 14:51 03/08 17:51 03/08 07:51 Päikese tõus
Sojourner lõpetas Mermaid Dune'i pinnaseanalüüsi ja alustas järjekordset teekonda, kuid kaitsemehhanism, mis väldib kulguri ümberkukkumist, peatas ta põhjuseta pärast 10 cm läbimist.
Pathfinderi kaamera jätkas Marsi atmosfääri, "tuulesokkide", Päikese ja Sojourneri pildistamist.
Pathfinderi elektroonika lülitatakse kaheks järgmiseks päevaks välja, et laadida tühjenenud akusid.
Lõppes Pathfinderi planeeritud tööaeg, algab töö laiendatud plaani järgi.
04/08 01:22 04/08 04:22 03/08 18:22 Maa loojumine
04/08 03:39 04/08 06:39 03/08 20:39 Päikese loojumine


Mars Pathfinder | Tartu Tähetorn
Taavi Tuvikene / taavi@obs.ee
22. august 1997