Rahvusvaheline Meteooriorganisatsioon IMO

Meteoorivoolude kalender 2003. aastaks

IMO kalendri tõlkis eesti keelde Sven-Erik Enno

Loa kasutada IMO lehekülje materjale andis Rainer Arlt, Visuaalvaatluste komisjon.

SisukordEessõna

Tere tulemast Rahvusvahelise Meteooriorganisatsiooni (IMO) 2003 aasta Meteoorivoolude Kalendri eestikeelse versiooni leheküljele.

Alustuseks võib öelda, et käesolev aasta pole eriti soodne suurimate meteoorivoolude vaatlemiseks. Kolmest parimast voolust, kvadrandiididest, perseiididest ja geminiididest kahte viimast segab kuuvalgus olulisel määral ning ainult kvadrandiidide maksimum langeb noorkuu ajale. Veidi tagasihoidlikumatest vooludest ei sega kuu alfa-kentauriidide, eeta-akvariidide ja lõuna delta-akvariidide vaatlusi. Väiksematest radiantidest pole häiritud näiteks delta-leoniidide, juuni bootiidide, alfa-aurigiidide, alfa-monotserodiidide, koma berenikiidide ja ursiidide jälgimine. Samuti ei tohiks 2003 aastal kindlasti unustada ka leoniide.

Tegelikkuses oleks muidugi ideaalne kui meteooride aktiivsust jälgitaks suurte voolude maksimumide kõrval ka kogu ülejäänud aasta jooksul. Samas on arusaadav, et paljudel vaatlejatel pole sellist võimalust ja nii on käesoleva kalendri üheks peaeesmärgiks tuua välja parimad kuupäevad ning kellaajad vaatluste korraldamiseks. Kuigi enamiku suuremate voolude maksimumide kohta leiate kalendrist kellaajalised ennustused, tuleks neisse suhtuda teatava ettevaatusega. Peab märkima, et isegi parimate kogutud vaatlusandmete põhjal koostatud ennustused meteoorivoolu maksimumi kellaaja kohta ei ole vahel täpsemad kui 1° päikese pikkust [vastab ligikaudu 1 ööpäevale ehk 24 tunnile]. Eriti tõenäolised on ennustusvead päevaste voolude kohta, kuna neid on raadiotehnika abil regulaarselt jälgima hakatud alles viimasel ajal ning andmeid on vähe. Lisaks tuleb meteoorivoolu vaadelda kui ajas muutuvat nähtust, mistõttu varem kogutud andmete põhjal ei saagi päris üks-üheselt tulevasi maksimume ennustada. Näiteks osades vooludes tuleb selgelt esile erineva massiga osakeste koondumine erinevatesse pilvedesse, mistõttu heledamate visuaalvaatlusteks ning fotografeerimiseks sobivate meteooride maksimum ei lange ühte nõrgemate, teleskoobi ja raadiotehnikaga vaadeldavate meteooride maksimaalse arvukusega. Sellega peaks eriti arvestama just teleskoobi ja raadiotehnika kasutajad, kuna enamik praegustest ennustustest põhinevad visuaalvaatlejate poolt kogutud andmetel, mistõttu palja silmaga nähtamatute meteooride esinemissagedusi on pea võimatu ette ennustada.

Käesoleva kalendri üheks põhialuseks on
Meteoorivoolude tabel visuaalvaatlejatele. Tegemist on täpseima tänapäeval visuaalvaatlejatele kättesaadava meteoorivoolude tabeliga, mida regulaarselt täiendatakse IMO Visuaalvaatluste Andmebaasi laekuvate andmete põhjal. Tuleb aga arvestada, et isegi sellest ei saa ilmselt kunagi täiuslikku ja kõiki tuntud voole hõlmavat tabelit, kuna leidub piisavalt selliseid radiante, mida lihtsalt ei ole võimalik palja silmaga avastada ning vaadelda [need on päeval aktiivsed voolud või siis sisaldavad nad ainult väga nõrku teleskoopilisi meteoore]. Samuti on ka selliseid meteoorivoole, mille eraldamine sporaadilistest meteooridest on võimalik vaid siis, kui vaadeldakse teleskoobiga, radariga, raadiotehnikaga või fotografeeritakse voolu liikmeid.

IMO põhitegevuseks on maailma eri maadest saabuvate vaatlusandmete kogumine, analüüsimine ja kokuvõtete tegemine selleks, et saada täielikum ülevaade meteooride arvukusest ning selles toimuvatest muutustest Maa eri paigus. Ainult kohalike vaatlejate andmetele tuginedes pole aga selliste üldiste probleemide lahendamine võimalik, seetõttu loodi IMO kui eri maade vaatlejaid ühendav organisatsioon. Tänu paljude vaatlejate koostööle oleme alates 1988. aastast suutnud koguda märkimisväärse hulga andmeid. Samas vajame ka edaspidi võimalikult paljude eri maade vaatlejate andmeid, sest ainult nii saame jätkata oma tegevust täieliku ülevaate saamiseks Maad ümbritsevate meteoorivoolude kohta. See tähendab, et kõik vaatlejad, kus iganes nad ka ei vaatleks ja millist vaatlustehnikat kasutaks, peaks kinni pidama IMO poolt kehtestatud reeglitest ning saatma kõik kogutud andmed vastavale IMO komisjonile.

Erinevatest vaatlustehnikate hulgas on jätkuvalt kõige populaarsemad visuaalsed ja fotograafilised, ehkki nende võimalikkus ja edukus sõltub suurel määral nii ilmast kui ka kuu faasist. Palju vähem viiakse läbi teleskoopilisi vaatlusi, kuigi neil on mitmeid eeliseid. Näiteks võimaldavad nad radiandi struktuuri väga detailset määramist, samuti madala aktiivsusega voolude täpsemat jälgimist. Videovaatlusi on laiemalt hakatud läbi viima alles viimastel aastatel ning juba on nad andnud häid tulemusi. Nende eelised ja puudused sarnanevad teleskoopiliste ning fotograafiliste vaatluste omadele, kuid üldiselt näib nende tähtsus tõusvat. Raadiotehnikat saab rakendada igal ajal hoolimata pilves taevast, kuu- või päikesevalgusest ning seetõttu on tegu enamiku laiuskraadide jaoks praktiliselt ainsa vaatlusviisiga, mida saab edukalt kasutada ööpäevaringselt. Tegelikult oleks muidugi ideaalne kasutada meteoorivoolude vaatlemisel kõiki eelpool loetletud tehnikaid korraga, sest nii saaks registreerida kõik vooluliikmed alates suuremõõtmeliste osakeste poolt põhjustatud heledatest boliididest (tabatavad fotograafiliste-, video- ja visuaalvaatlustega) kuni väikeste tolmuterade poolt tekitatud äärmiselt nõrkade ainult teleskoobi või raadiotehnikaga registreeritavate meteoorideni.

Ükskõik kus ja millal te ka ei vaatleks, IMO soovib teile edu ja kordaminekut ning ootab ühtlasi teie vaatlusandmeid. Selget taevast kõigile vaatlejatele!Tähtsamad meteoorivoolud jaanuarist märtsini

Põhjapoolkera vaatlejatele algab käesolev aasta hea võimalusega vaadelda kvadrandiide, lõunapoolkeral on veebruari algul võimalus jälgida alfa-kentauriide, kusjuures kummagi radiandi maksimumi kuu ei sega. Väiksemate voolude vaatlusvõimalused on aasta algul üsna erinevad. Näiteks delta-kantseriidid kaovad täielikult kuuvalgusse (voolu maksimum on 17.jaanuaril, täiskuu aga 18-ndal). Siiski on nimetatud voolu jaoks välja pakutud veel teinegi maksimum, mis võiks olla 11.jaanuaril (päikese pikkus=291°). Seda on võimalik kontrollida, kuna kasvav kuu loojub antud kuupäeval tunni jooksul pärast kohalikku keskööd. Teise väikse voolu, delta-Leoniidide vaatlusi kuu seevastu märgatavalt ei sega. Jaanuari viimastel päevadel aktiviseerub ka virginiidide meteoorivool, mis jääb vaadeldavaks kuni aprilli keskpaigani. Selle näol on ilmselt tegemist suurema hulga eraldiseisvate radiantidega, mis on koondunud suhteliselt väiksesse taevaalasse. Maksimume on ilmselt palju, nad kõik toimuvad millalgi märtsis või aprilli algul ning on madalate tunniarvudega ja neid on väga vähe vaadeldud.

Jaanuari lõppu ja veebruari algust võib pidada omamoodi huvitavaks perioodiks, kuna viimastel aastatel on tulnud teateid mitmest madala aktiivsusega uuest voolust, mida on selles ajavahemikus märgatud. Sel aastal on soodsaim aeg nende väidete kontrollimiseks vahemik 25.jaanuarist (kuu viimane veerand) kuni 9.veebruarini (kuu esimene veerand). Märtsi keskpaigas lõunataevas aktiivse gamma-normiidide meteoorivoolu vaatlusi takistab sel aastal täiskuu. Kahjuks on just selle voolu olemuses veel palju ebaselget, isegi maksimumi kuupäeva pole suudetud kindlaks määrata ning selleks võib olla nii 14 kui 17. märts, kusjuures visuaalvaatlejatel on lootust seda radianti tabada heal juhul paari ööpäeva jooksul enne või pärast maksimumi.

Päevastest vooludest on raadiovaatlejatele olulisemad kaprikorniidid/sagittariidid ennustatava maksimumiga 1.veebruaril kell 20t UTC ning hii-kaprikorniidid, mille kõrgpunkti ennustatakse 13.veebruariks kell 21t UTC. Aastatel 1999-2001 teostatud raadiovaatlused viitavad võimalusele, et kaprikorniidide/sagittariidide maksimum võib toimuda ka 2 või 3 päeva hiljem kui eelpool antud aeg. Samuti vihjasid need vaatlused hii-kaprikorniidide maksimumi võimalikule hilinemisele enam kui ööpäeva võrra, kuna prognoositud maksimumide ajal kaldus voolu aktiivsus jääma oodatust madalamaks. Mõlemi mainitud voolu radiandid jäävad maksimumi ajal vähem kui 10-15 kraadi päikesest lääne poole, mistõttu neid ei saa visuaalselt vaadelda isegi mitte lõunapoolkeral.

Kvadrantiidid
QUA
Aktiivsusperiood: 1.-5.jaanuar; 
Maksimum    : 4.jaanuaril kell 0t UTC (sol = 283.16);
TAS       = 120 (võib kõikuda vahemikus 60-200);
Radiant     : alfa = 230°, delta = +49°; triiv
V        = 41 km/s; 
r        = 2.1 maksimumi ajal, üldiselt aga muutlik;
TFC       : alfa = 242°, delta = +75° ja 
         alfa = 198°, delta = +40° (beeta > 40° N).
PFC       : enne kohalikku keskööd alfa = 150°, delta = +70°; 
         pärast kohalikku keskööd alfa = 180°, delta = +40° 
         ja alfa = 240°, delta = +70° (beeta > 40° N).

Põhjapoolkera vaatlejatele algab aasta suurepärase võimalusega vaadelda kvadrandiidide voolu, mille ennustatav maksimum peaks UTC järgi langema 3.-4. jaanuari keskööle. Kasvav kuu on sel ajal alles vähem kui 28 tunni vanune ning ei põhjusta seega mingeid probleeme. Voolu radiant asub Karjuse tähtkuju põhjaosas, olles paljudes põhjapoolsetes vaatluskohtades loojumatu. Samas saavutab ta vaatlusteks sobiva kõrguse alles pärast kohalikku keskööd. Seega on parim vaatlusaeg hommikupoolne öö, ka radiandi kõrgus suureneb kuni koiduni. Nagu voolu maksimumi kellaajast järeldub, on sel aastal parimateks vaatluskohtadeks Ida-Euroopa, Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika. Lõunapoolkera huvilised võivad üritada tabada üksikuid pikema liikumisteega vooluliikmeid vahetult enne koitu, kuid põhjalikumaid kvadrandiidide vaatlusi seal teostada ei saa.

Ülal välja pakutud maksimumi kellaaeg põhineb 1992. aastal kogutud vaatlusandmetel (enim vaadeldud ja analüüsitud kvadrandiidide maksimum IMO ajaloos) ning 1996, 1997, 1999 ja 2001 teostatud raadiovaatlustel. Maksimum ise on tavaliselt lühiajaline (näiteks 1998 püsis maksimaalne TAS ainult 2 tundi) ning arvestades põhjamaade pilviseid talveilmu võib see teinekord jääda ka päris märkamatuks. Võib-olla on see ka üheks põhjuseks, miks maksimaalsed tunniarvud näivad aastast aastasse kõikuvat. Samas ei saa kindlasti välistada ka voolu enda struktuurist tingitud kõikumiste olemasolu. Asjale lisab keerukust fakt, et ilmselt esineb antud voolus osakeste sorteerumine massi järgi, mistõttu nõrgemate raadio- ja teleskoopiliste meteooride maksimaalne aktiivsus võiks olla kuni 14 tundi enne visuaalset (heledate meteooride) maksimumi. Tegelikkuses aga täheldati aastatel 2000 ja 2001 raadiomaksimumi hoopis 9 kuni 12 tundi pärast visuaalmaksimumi. Kui ka 2003 aastal peaks samas punktis toimuma mingi maksimum, siis on seda kõige parem vaadelda Kaug-Ida Vaikse ookeani rannikul ning Vaikse ookeani põhjaaladel.

Varasemate vaatluste põhjal on jäänud mulje, et voolu radiant on väljaspool maksimumi väga hajuv, koondudes samas suurima aktiivsuse ajal märgatavalt väiksemale alale. Selline oletus võib aga olla tingitud hoopis voolu äärmiselt madalast aktiivsusest väljaspool maksimumilähedasi tunde. Et seda paremini kontrollida, ootame erilise huviga vahemikus 1.-5. jaanuarini kogutud fotograafilisi ja videoandmeid, samuti visuaal- ning teleskoopiliste vaatluste käigus taevakaardile kantud meteooride jälgi.

  Alfa-kentauriidid 

  

Aktiivsusperiood: 28.jaanuar-21.veebruar; 
Maksimum    : 8.veebruaril kell 10t20m UTC (sol = 319.2);
TAS       = muutlik, üldiselt umbes 6, kuid võib olla ka 25 või enam;
Radiant     : alfa = 210°, delta = -59°, triiv
V        = 56 km/s; 
r        = 2.0.

Alfa-kentauriidide näol on tegemist ühe parima lõunapoolkeral aasta algul vaadeldava meteoorivooluga, mis on tuntud heledate meteooride ning isegi boliidide (meteoorid heledusega vähemalt -4 tähesuurust) suure osakaalu poolest. Maksimaalne tunniarv on tavaliselt 5-10, kuid 1974 ja 1980 tõusis see mõneks tunniks 20 kuni 30 lähedale. Kuna praegu pole mingeid vahendeid selliste ootamatute aktiivsustõusude ennustamiseks, saab vaatlejatele soovitada ainult võimalikult valvsat ja hoolikat voolu jälgimist. Sobivaimad on visuaal-, video- ja fotograafilised vaatlused.

Tänu heledate meteooride suurele osakaalule ja faktile, et umbes kolmandik voolu liikmetest jätavad püsivaid jälgi, väärivad alfa-Kentauriidid isegi normaalsel tasemel aktiivsuse korral nägemist. Enamikus lähistroopilistes lõunapoolkera vaatluskohtades on radiant peaaegu loojumatu ning saavutab vaatlusteks sobiva kõrguse hilistel õhtutundidel. Sel aastal soosib just esimese veerandi eelses faasis olev kuu igati vaatlusi, loojudes parimates lõunapoolkera vaatluskohtades 8.veebruaril kella 23 paiku kohaliku aja järgi.

  Delta-leoniidid  DLE

Aktiivsusperiood: 15.veebruar-10.märts; 
Maksimum    : 25.veebruar (sol = 336°); 
TAS       = 2;
Radiant     : alfa = 168°, delta = +16°; triiv
V        = 23 km/s; 
r        = 3.0;
TFC       : alfa = 140°, delta = +37° ja 
         alfa = 151°, delta = +22° (beeta > 10° N); 
         alfa = 140°, delta = -10° ja 
         alfa = 160°, delta = 00° (beeta < 10° N).

Selle väikse voolu näol on ilmselt tegemist ühe suhteliselt vara-aktiivse virginiidide radiandiga. Tänu madalatele tunniarvudele ja nõrkade meteooride ülekaalule sobib see hästi teleskoopilisteks vaatlusteks. Visuaalvaatlejad peaks meteooride liikumisteed väga täpselt taevakaardile kandma, et eristada delta-leoniide teistest samal ajal aktiivsetest virginiidide radiantidest ning sporaadilistest meteooridest. Kuigi antud voolu on mõttekas uurida eeskätt põhjapoolkeral, ei tohiks samal ajal teisi virginiide jälgivad lõunapoolkera vaatlejad ka seda radianti unustada. Kahanev kuusirp tõuseb maksimumi ajal põhjapoolkeral hommikul kella 3 ja 5 vahel kohaliku aja järgi, lõunapoolkera keskmistel laiustel aga juba keskööl. Samas ei ole kuu sel ajal enam piisavalt takistamaks vaatlusi. Delta-leoniidide radiant ise on maksimumi ajal vaatluseks sobival kõrgusel peaaegu kogu öö.


Tähtsamad meteoorivoolud aprillist juunini

Aprilli lõppu ja mai algusesse jääb kolme märkimisväärse meteoorivoolu maksimum. Lüriidide ja pii-pupiidide vaatlusi aprilli lõpus kuu osaliselt segab, kuid eeta-akvariidide kõrgpunkt mai algul on kuuvaba. Mai teisel poolel ja juuni algul koondub suurem meteooride aktiivsus päevasele ajale. Nimetatud perioodi jääb kuue päevase voolu maksimum.

Järgnevalt on raadiovaatlejatele ära toodud selleks aastaks ennustatud kevadiste voolude maksimumide kuupäevad ja kellaajad UTC järgi: Eelpool toodud ennustused põhinevad vahemikus 1994-2001 raadiovaatluste käigus kogutud andmetel. Mõne maksimumi täpse määramisega on olnud probleeme, kuna samaaegselt on aktiivsed mitmed voolud: näiteks arietiidide ja dzeeta-perseiidide maksimume on teineteisest väga raske eristada, sest neil on vähe vahet ning nad annavad üheskoos raadiometeooride arvukuse märgatava suurenemise mitmeks päevaks juuni algul. On ka vihjeid, mille järgi mainitud kahe voolu maksimumid võivad toimuda kuni ööpäev hiljem eespool välja pakutud aegadest. Kuigi üksikuid omikron-zetiide ja arietiide on troopikas ning lõunapoolkeral ka visuaalselt vaadeldud, on need andmed sobimatud tunniarvude täpseks määramiseks, mistõttu on vajalikud raadiovaatlused. Visuaalselt vaadeldavatest ekliptiliste radiantide kompleksidest võib kuni aprilli keskpaigani täheldada nõrgenevat virginiidide aktiivsust, millele järgnevad sagittariidid koos maksimumidega mais ja juunis. Juuni-lüriidide (selle voolu kohta vaata lähemalt 2002 Meteor Shower Calendar ) võimalikku aktiivsust sel aastal kontrollida ei saa, kuna nende arvatav maksimum 16.juunil on liialt lähedal 14.juuni täiskuule. Juuni lõpu noorkuu aga soodustab igati juuni bootiidide vaatlusi.

  Lüriidid  LYR

Aktiivsusperiood: 16.-25.aprill; 
Maksimum    : 22.aprillil kell 22t00m UTC (sol = 32.32, muutlik);
TAS       = 18 (muutlik, võib olla kuni 90);
Radiant     : alfa = 271°, delta = +34°; triiv
V        = 49 km/s; 
r        = 2.1;
TFC       : alfa = 262°, delta = +16° ja 
         alfa = 282°, delta = +19° (beeta > 10° S).

Aastal 2001 avaldasid Audrius Dubietis ja Rainer Arlt põhjaliku uurimuse lüriidide kohta. Nende töö põhineb IMO poolt aastatel 1988-2000 kogutud andmetel ning on ühtlasi detailseim tänapäeval selle voolu kohta avaltatud uurimus. Autorid uuendasid paljusid andmeid, määrates muuhulgas aastast aastasse varieeruva maksimumi toimumisajaks vahemiku sol=32.0-32.45 (2003.aastal vastab see ajavahemikule 22.aprill kell 14t10m UTC kuni 23.aprill kell 01t15m UTC), kusjuures parimaks punktiks pakuti sol= 32.32. Kolmeteistkümne aasta keskmine maksimaalne TAS on 18, samas sõltub see igal konkreetsel aastal ka maksimumi toimumise täpsest punktist. Eelpool antud parimale punktile vastab maksimaalne TAS 23, kuid mida kaugemale jääb kõrgeim aktiivsus mainitud punktist, seda madalam on ka TAS, ulatudes halvemal juhul vaid 14-ni.

Siinkohal peab mainima, et viimane väga kõrge lüriidide maksimum jäi kirjeldatud uurimusest välja. See toimus aastal 1982, mil USA vaatlejad märkasid TAS-i lühiajalist tõusu 90-ni. Üldiselt ongi lüriidide maksimumi peetud lühikeseks ja teravaks, kuid nagu viimane uurimus näitas, varieerub ka voolu maksimaalse aktiivsuse ajaline kestus aastast aastasse. Selle kestuse mõõtmiseks on kasutusele võetud mõiste FWHM-aeg [inglise k. the Full-Width-Half-Maximum (FWHM) time], mis näitab kui kaua püsib meteooride arvukus kõrgemal poolest TAS-i väärtusest maksimumi ajal. Uuritud perioodil ulatus see 14.8 tunnist 1993 kuni 61.7 tunnini 2000 aastal, olles keskmiselt 32.1 tundi. Peab lisama, et maksimumaalsel tasemel püsib meteooride arvukus harilikult siiski vaid mõne tunni.

Uurides varasemaid 20.sajandi jooksul kogutud andmeid leiti veel üks huvitav seaduspärasus, mille järgi tavatult kõrgete tunniarvude korral on TAS-i tõus tingitud eelkõige nõrkade meteooride arvukuse suurenemisest. Üldiselt võib öelda, et tegemist ühe vooluga, mille aktiivsust on raske ette ennustada. Nii väärivad lüriidid kindlasti hoolikat jälgimist, kuna pole teada, millal nad meid jälle tavatult kõrgete tunniarvudega üllatavad.

Voolu vaatlemiseks võib kasutada kõiki meetodeid. Ehkki põhjapoolkeral on lüriide parem jälgida on nad nähtavad ka paljudes ekvaatorist lõunapoole jäävates vaatluskohtades. Kuna radiandi kõrgus öö jooksul järjest suureneb, on kasulik vaatlusi alustada pärast kella 22t30m kohaliku aja järgi. Käesoleval aastal saab 22.-23.aprilli ööl vaadelda mitme tunni jooksul, kuna kahanev poolkuu tõuseb keskmistel põhjalaiustel alles kella 2 ja 3 vahel kohaliku aja järgi. Lõunapoolkeral on vaatlustingimused tunduvalt halvemad, kuna kuu tõuseb seal palju varem. Kui eelpool antud maksimumi kelaaeg osutub õigeks, siis on parimateks vaatluskohtadeks Kesk-Aasia läänepoolsed alad ning Ida-Euroopa, kuid nagu ülal märgitud, on täiesti võimalikud ka teised maksimumi kellaajad.

  Pii-puppiidid  PPU

Aktiivsusperiood: 15.-28.aprill; 
Maksimum    : 24.aprillil kell 3t UTC (sol = 33.5);
TAS       = perioodiliselt muutuv, kuni 40;
Radiant     : alfa = 110°, delta = -45°; triiv
V        = 18 km/s; 
r        = 2.0;
TFC       : alfa = 135°, delta = -55° ja 
         alfa = 105°, delta = -25° (beeta < 20° N).
 

Tegu on võrdlemisi uue vooluga, mis on seotud komeediga 26P/Grigg-Skjellerup ning mida märgati esmakordselt 1972.aastal. Kahel korral, 1977 ja 1982, tõusid tunniarvud lühikeseks ajaks kuni 40-ni, kusjuures mõlemil nimetatud aastal läbis voolu emakomeet periheeli. Ülejäänud kordadel jäi aktiivsus enamasti väga nõrgaks, kuid 1983 oli TAS ootamatult kõrge, ulatudes 13-ni. See fakt sobib aga hästi kokku teooriaga, mille järgi komeedist eraldunud osakeste pilved hajuvad aja jooksul piki emakomeedi orbiiti [tihedam osakeste pilv venis ilmselt nii pikaks, et Maa läbis seda ka komeedi periheelile järgnenud aastal]. Komeet Grigg-Skjellerup oli viimati periheelis oktoobris 2002, mistõttu käesoleval aastal on vaatlejatel huvitav võimalus kontrollida, milliseks kujuneb voolu aktiivsus.

Pii-Puppiidid on hästi vaadeldavad lõunapoolkeral ning ainult õhtupoole ööd, kuna hiljem on kella 1 paiku kohaliku aja järgi loojuv radiant liialt madalal. Kahanev poolkuu tõuseb vaatluseks sobivatel laiuskraadidel 23.-24.aprilli ööl kohaliku aja järgi kella 23 ja kesköö vahel, valmistamata seega vaatlejatele erilisi probleeme. Kui eelpool ennustatud maksimumi kellaaeg osutub õigeks, siis on parimateks vaatluskohtadeks Kesk- ja Lõuna-Ameerika. Tänaseni on voolu kohta saabunud ainult visuaal- ja raadioandmeid, kuigi ülekaalus on väikse kiirusega ja eredad meteoorid, mis sobivad ideaalselt ka fotografeerimiseks. Samuti peaks teostama teleskoopilisi ja videovaatlusi, kuna seni pole veel ükski IMO vaatleja neid meetodeid pii-puppiidide jälgimisel kasutanud.

  Eeta-akvariidid ETA
  

Aktiivsusperiood: 19.aprill-28.mai; 
Maksimum    : 6.mail kell 11t30m UTC (sol = 45.5);
TAS       = 60 (vahetevahel muutlik);
Radiant     : alfa = 338°, delta = -01°, triiv
V        = 66 km/s; 
r        = 2.7;
TFC       : alfa = 319°, delta = +10° ja 
         alfa = 321°, delta = -23° (beeta < 20° S).

Eeta-akvariidide näol on tegemist tiheda vooluga, mis on seotud Halley komeediga (nagu orioniidid oktoobris). Erinevalt orioniididest on see hästi vaadeldav vaid troopikas ja lõunapoolkeral ning sealgi ainult piiratud aja jooksul enne koitu. Siiski on viimastel aastatel üsna kvaliteetseid vaatlusandmeid saabunud isegi 40-ndatelt põhjalaiustelt ning üksikuid vooluliikmeid on märgatud veelgi kaugemal põhjas. Samas peaks mainima, et voolu uurimisel tuleks kindlasti kasuks senisest suurem vaatlejate üldine aktiivsus. Eeta-akvariidid väärivad vaatlemist juba oma kiirete, eredate ning pikki helendavaid jälgi jätvate meteooride pärast. Kui radiant on veel madalal, siis on selle voolu liikmetel sageli väga pikad liikumisteed, mistõttu vaatlejad pahatihti alahindavad nende näivat kiirust. Seetõttu tuleb eeta-akvariidide nurkkiiruse määramisel olla eriti hoolikas. Suhteliselt lame maksimum, milles võib mõnikord eristada mitut allmaksimumi, langeb tavaliselt mai algusesse.

Nagu näitas Tim Cooperi aastatel 1988-1997 IMO poolt kogutud andmetel põhinev analüüs püsib TAS tavaliselt üle 30 vahemikus 3.maist 10.maini. Seda on kinnitanud ka hilisemad visuaal- ja raadiovaatlused. Kuu poolest on käesolev aasta eeta-akvariidide vaatlemiseks ideaalne: 6.mail on kasvav poolkuu, mis loojub juba mitu tundi enne radiandi tõusu. Voolu jälgimiseks sobivad kõik vaatlusmeetodid, kusjuures raadiovaatlusi on võimalik teostada ka kaugemal põhjas, kus visuaalvaatlusi ei luba teha varajane päiksetõus. Radiant kulmineerub kohaliku aja järgi kella 8 paiku hommikul.

  Juuni bootiidid  JBO

Aktiivsusperiood: 26.juuni-2.juuli; 
Maksimum    : 27.juunil kell 19t30m UTC (sol = 95.7);
TAS       = muutlik, 0-100+;
Radiant     : alfa = 224°, delta = +48°; triiv
V        = 18 km/s; 
r        = 2.2;
TFC       : alfa = 156°, delta = +64° ja 
         alfa = 289°, delta = +67° (beeta = 25°-60° N).

See vool valmistas vaatlejatele üllatuse 1998.aastal kui TAS tõusis ootamatult kõrgele, püsides vahemikus 50-100+ enam kui pool päeva. Seetõttu lisasime juuni bootiidid taas Meteoorivoolude tabelisse visuaalvaatlejatele ning soovitame kõigil seda voolu jälgida, et tabada võimalikke analoogseid aktiivsustõuse tulevikus. Varasemast ajast on voolu kohta andmeid aastatest 1916, 1921 ja 1927, kuid vahemikust 1927-1998 pole Juuni Bootiidide kohta teada peaaegu midagi. Võib arvata, et nimetatud vahemikus ei kohtunud Maa ühegi osakeste pilvega.

Selle voolu olemuses on üldiselt palju segast. Emakomeet 7P/Pons-Winnecke läbis periheeli jaanuaris 1996 ning mais 2002, jäädes samas 0.24 astronoomilise ühiku võrra Maa orbiidist väljapoole. Seega pidi 1998.aasta aktiivsuse tõusu põhjustajaks olema juba varem komeedi küljest eraldunud materjal, mis ilmselt tänu Jupiteri mõjule oli oma esialgselt orbiidilt kõrvale kaldunud. Sama osakeste pilve läbime uuesti 2004, kuid mõningane juuni bootiidide aktiivsuse tõus võib toimuda juba käesoleval aastal (27.juunil kella 19 paiku UTC). Radiant on vaatlusteks sobival kõrgusel praktiliselt kogu lühikese suveöö vältel (ainult põhjapoolkeral) ning ka kitsas vanakuusirp ei valmista 27.-28.juuni ööl vaatlejatele mingeid probleeme.


Tähtsamad meteoorivoolud juulist septembrini

Nõrkadest vooludest võimaldab juuli alguse kasvav kuu jälgida pegasiide, samas teine väike vool, juuli fööniksiidid (TAS=3-10) kaob 13.juuli täiskuu valgusse. Läbi kvartali on vaadeldavad ka mitmed üsna madala aktiivsusega ekliptikalähedased radiandid. Juuli keskpaigani on näha sagittariidid, järgnevad akvariidid ja kaprikorniidid ning lõpuks septembris piskiidid. Juuli lõpu kahe suurema voolu, lõuna delta-akvariidide ja alfa-kaprikorniidide maksimumid on sel aastal noorkuu ajal, mistõttu vaatlustingimused on väga head. Sama kehtib ka madalama aktiivsusega piskiid austriniidide ja lõuna ioota-akvariidide kohta augusti algul. Põhja delta-akvariidide maksimum 9.augustil kaob juba kasvava kuu valgusse.

Augusti täiskuu rikub sel aastal perseiidide vaatlused (põhimaksimumi ennustatakse 13.augustiks kell 4:40 UTC, kuid võimalikud on veel 2 maksimumi aega: 13.augustil kell 2:40 UTC ja 14:40 UTC). Järgmisena kaob juba kahaneva kuu valgusse väikse kapa-tsügniidide voolu maksimum 18.augustil, aga väga nõrga põhja ioota-akvariidide voolu kõrghetkel on vaatlused piiratud ulatuses võimalikud. Septembri alguse kitsas noorkuusirp soosib alfa-aurigiidide vaatlusi, kuid delta-aurigiidega on lood palju kehvemad (maksimum on 9.septembril, täiskuu aga 10-ndal).

Päevaseid raadiovoole on võrreldes eelmise kvartaliga vähe. Visuaalselt täiesti kättesaamatud on gamma-leoniidid (oodatav maksimum 25.augustil kell 21t UTC, kuigi selle kohta pole kinnitust saadud uuematest raadioandmetest). Visuaalselt on halvasti vaadeldavad ka sekstantiidid (oodatav maksimum 27.septembril kell 21t UTC, kuid võib toimuda ka päev varem. Aastal 1999 tabati üks aktiivsustipp punktis sol~186°, millele 2003 vastab 29.september). Samas ei valmista noorkuu mingeid probleeme visuaalvaatlejatele, kes üritavad näha üksikuid Sekstantiide, kuigi radiant tõuseb mõlemil poolkeral vähem kui tund enne koitu.

  Pegasiidid 
  

Aktiivsusperiood: 7.-13.juuli; 
Maksimum    : 10.juuli (sol = 107.5); 
TAS       = 3;
Radiant     : alfa = 340°, delta = +15°, triiv
V        = 70 km/s; 
r        = 3.0;
TFC       : alfa = 320°, delta = +10° ja 
         alfa = 332°, delta = +33° (beeta > 40° N);
         alfa = 357°, delta = +02° (beeta < 40° N).

Tegu on nõrga ja lühikese kestusega vooluga, mida on raske jälgida, sest juba mõned järjestikused pilvised ööd võivad vaatlused täielikult nurjata. Üldiselt on pegasiidide paremini nähtavad hommikupoole ööd. Selle aasta 10.juulil loojub kasvav kuu keskmistel põhjalaiustel vahemikus 0:30-1:30 kohaliku aja järgi ning lõunapoolkeral kella 3 ja 4 vahel. Seega on mõlemi poolkera vaatlejatel pärast kuu loojangut ning enne koitu kasutada veidi üle tunni vaatlusteks sobivalt pimedat taevast. TAS on maksimumi ajal üldiselt madal ning ülekaalus olevad kiired ja nõrgad meteoorid sobivad kõige paremini teleskoopilisteks vaatlusteks.

  Piskiid-austriniidid ja akvariidide ning 
kaprikorniidide kompleks 
 CAP, NDA, SDA ja PAU, NIA, SIA 

 
  Piskiid austriniidid
Aktiivsusperiood: 15.juuli-10.august; 
Maksimum    : 28.juuli (sol = 125°); 
TAS       = 5;
Radiant     : alfa = 341°, delta = -30°, triiv
V        = 35 km/s; 
r        = 3.2;
TFC       : alfa = 255° kuni 000°, delta = 00° kuni +15°, 
valige ise paarid, nii et alfa erineks umbes 30( võrra(beeta  < 30° N).

  Lõuna delta-akvariidid
Aktiivsusperiood: 12.juuli-19.august; 
Maksimum    : 28.juuli (sol = 125°); 
TAS       = 20;
Radiant     : alfa = 339°, delta = -16°, triiv
V        = 41 km/s; 
r        = 3.2;
TFC       : alfa = 255° kuni 000°, delta = 00° kuni +15°, 
valige ise paarid, nii et alfa erineks umbes 30( võrra (beeta < 40° N).

  alfa-kaprikorniidid
Aktiivsusperiood: 3.juuli-15.august; 
Maksimum    : 30.juuli (sol = 127°); 
TAS       = 4;
Radiant     : alfa = 307°, delta = -10°, triiv
V        = 23 km/s; 
r        = 2.5;
TFC       : alfa = 255° kuni 000°, delta = 00° kuni +15°, 
valige ise paarid, nii et alfa erineks umbes 30( võrra (beeta < 40° N);
PFC       : alfa = 300°, delta = +10° (beeta > 45° N), 
         alfa = 320°, delta = -05° (beeta 0° kuni 45° N), 
         alfa = 300°, delta = -25° (beeta <0°).

  Lõuna ioota-akvariidid
Aktiivsusperiood: 25.juuli-15.august; 
Maksimum    : 4.august (sol = 132°); 
TAS       = 2;
Radiant     : alfa = 334°, delta = -15°, triiv
V        = 34 km/s; 
r        = 2.9;
TFC       : alfa = 255° kuni 000°, delta = 00° kuni +15°, 
valige ise paarid, nii et alfa erineks umbes 30( võrra (beeta < 30° N).


  Põhja ioota-akvariidid
Aktiivsusperiood: 11.-31.august; 
Maksimum    : 20.august (sol = 147°); 
TAS       = 3;
Radiant     : alfa = 327°, delta = -06°; triiv
V        = 31 km/s; 
r        = 3.2;
TFC       : alfa = 255° kuni 000°, delta = 00° kuni +15°, 
valige ise paarid, nii et alfa erineks umbes 30( võrra (beeta < 30° N).

Piskiid austriniidide ja akvariidide näol on tegemist vooludega, mida iseloomustab nõrkade meteooride rohkus ning see muudab nad eriti sobivaks teleskoopilisteks vaatlusteks. Samas jagub piisavalt ka visuaalvaatlusteks ja fotografeerimiseks sobivaid heledamaid meteoore, seda eriti lõunapoolsetes vaatluskohtades. Raadiovaatlusteks sobivad kõige paremini lõuna delta-akvariidid kui kõige aktiivsem radiant selles kompleksis. Kindlasti väärivad nägemist alfa-kaprikorniidid: voolu liikmed on sageli eredad, esineb isegi boliide, samas muudab väike näiv kiirus nad hõlpsasti jälgitavateks. Aastal 1995 märkasid Euroopa vaatlejad alfa-kaprikorniidide aktiivsuse väikest tõusu, mille käigus TAS kerkis 10 lähedale. See tuli üllatusena, sest varem kahtlustati antud kompleksi vooludest ainult lõuna delta-akvariidide puhul aktiivsuse juhuslikke kõikumisi.

Kuna võrdlemisi väiksele taevaalale on koondunud suur hulk radiante, peab voolukuuluvuse täpseks määramiseks nende kõigi asukohti väga hästi teadma. Üldiselt ei soovitatagi akvariidide ja kaprikorniidide kompleksi vaatlejatel kohe pärast meteoori nägemist selle voolukuuluvust määrata. Õigem oleks hoopis meteoori liikumistee taevakaardile kanda [nii saab voolukuuluvused määrata hiljem vaatluskaardi alusel]. Ainsaks erandiks selles osas on lõuna delta-akvariidide maksimumi lähedane aeg lõunapoolkeral, mil meteooride arvukus võib täpsete jooniste tegemiseks liialt kõrgele tõusta.

Peale põhja delta-akvariidide võimaldab 29.juuli noorkuu sel aastal vaadelda kõiki antud kompleksi juuli lõpu ja augusti alguse maksimume. Augusti teise poolde langeb aga äärmiselt nõrga põhja ioota-akvariidide voolu maksimum, mis on väga raskesti määratav. Aastatel 1988-1995 kogutud vaatlusandmete põhjal võib antud voolu kõrgeim aktiivsus jääda vahemikku sol = 148°-151°. Seega võib maksimum toimuda ka mitu päeva hiljem kui eespool antud 20.augustil (nimetatud kuupäeval on vaatlustingimused paremad lõunapoolkeral, kuna põhjapool segab vara tõusev kuu). Üldiselt on kõik akvariidide ja kaprikorniidide radiandid nähtavad peaaegu kogu öö.

Alfa-aurigiidid AUR, DAU

  

Aktiivsusperiood: 25.august-8.september; 
Maksimum    : 1.septembril kell 12t UTC (sol= 158.6); 
TAS       = 7;
Radiant     : alfa = 84°, delta = +42°, triiv
V        = 66 km/s; 
r        = 2.6;
TFC       : alfa = 052°, delta = +60°; alfa = 043°, delta = +39° ja
         alfa = 023°, delta = +41° (beeta > 10° S).

Alfa-aurigiidide ja selle väiksema aktiivsusega naaberradiandi, delta-aurigiidide, näol on tegemist kahe põhjapoolkera vooluga, mille kohta oleks hädasti vaja rohkem vaatlusandmeid. Samas on nad vaid osa suuremast hulgast halvasti uuritud vooludest, mille aktiivsus langeb vahemikku augusti lõpust kuni oktoobrini ning radiandid asuvad Jäära, Perseuse, Kassiopeia ja Veomehe tähtkujudes. Näiteks teatasid Briti ja Itaalia vaatlejad 1997.aasta augusti lõpus teineteisest sõltumatult võimaliku uue radiandi avastamisest Jäära tähtkujus. Selles taevapiirkonnas praegu teadaolevatest vooludest on alfa-aurigiidid kõige aktiivsemad. Aastatel 1935, 1986 ja 1994 üllatas vool ootamatute, lühiajaliste aktiivsustõusudega ning (E)TAS ulatus 30 kuni 40-ni. Siinjuures peab lisama, et regulaarselt on seda voolu hakatud jälgima alles viimastel aastatel, mistõttu osad varasemad tavatult kõrged tunniarvud võisid lihtsalt märkamata jääda.

Aastal 2002 avaldasid Audrius Dubietis ja Rainer Arlt alfa-aurigiidide kohta detailse uurimuse, mis põhines IMO poolt vahemikus 1986-2000 kogutud andmetel. Nimetatud töö põhjal on tehtud mõningaid väikseid parandusi eelpool antud voolu parameetrites ning Meteoorivoolude tabelis visuaalvaatlejatele. Kahjuks oli aastatel 1986 ja 1994 aset leidnud aktiivsusetõusudel väga vähe vaatlejaid (kokku ainult 3), mistõttu nende andmete põhjal ei saa mingeid usaldusväärseid üldistusi teha. See fakt näitab veelkord, et vaja oleks rohkem vaatlusi, eriti kuu tingimuste poolest väga soodsal aastal nagu 2003 seda on. Kasvav kuusirp loojub juba varsti pärast päikest ja radiant jõuab vaatlusteks sobivale kõrgusele kohaliku kesköö paiku. Kuna samal ajal on võimalik jälgida ka teleskoopilist beeta-kassiopeiidide voolu, on eriti huvitavad teleskoopiliste vaatluste tulemused. Samas on oodatud ka fotograafilised ja videovaatlused ning visuaalvaatluste käigus taevakaardile kantud meteooride liikumisteed.

  Piskiidid SPI

Aktiivsusperiood: 1.-30.september; 
Maksimum    : 20.september (sol = 177°); 
TAS       = 3;
Radiant     : alfa = 005°, delta = -01°; triiv
V        = 26 km/s; 
r        = 3.0;
TFC       : alfa = 340° kuni 020°, delta = -15° kuni +15°, 
         valige ise väljade paarid nii et alfa erineks umbes 30° võrra (beeta ükskõik milline)
 

Audrius Dubietis avaldas 2001.aasta algul uurimuse piskiididest (varem oli vool tuntu lõuna piskiididena, kuid nime lühendati, sest ühegi teise visuaalselt vaadeldava Piskiidide radiandi kohta pole viimasel ajal informatsiooni). Uurimus põhines vahemikus 1985-1999 kogutud andmetel ning kinnitas enamikku varem kasutusel olnud parameetreid ja ka seda, et tegu on veel ühe väikse vooluga, mida on liialt vähe vaadeldud. Voolu radiant on maksimumi ajal väga lähedal kevadisele võrdpäevsuspunktile, seega vaatlustingimused on mõlemil poolkeral praktiliselt võrdsed ja piskiide saab sügisese võrdpäevsuse ajal vaadelda enamiku ööst. Sel aastal võimaldab kahanev kuu vähemalt öö esimesel poolel vaatlusi teostada (lõunapoolkeral isegi kauem). Piskiidide uurimiseks sobivad hästi teleskoopilised ja video vaatlused, kuid kasuks tulevad ka visuaalvaatluste käigus taevakaardile kantud meteooride liikumisteed.


Tähtsamad meteoorivoolud oktoobrist detsembrini

Oktoobri täiskuu välistab sel aastal igasuguse võimaluse vaadelda drakoniide. Välja on pakutud 3 võimalikku maksimumi toimumise aega: 8.oktoobril kell 20t UTC (sol = 197.075°, see vastab 1998.a kõrgenenud aktiivsusele), 9.oktoobril kell 4t UTC (orbiidi sõlmpunkti läbimise aeg, sol = 195.4°) ja 9.oktoobril kell 9:30-12:40 UTC (vastab 1999.a väiksele aktiivsustõusule, sol = 195.63(-195.76°). Väga nõrga epsilon-geminiidide voolu maksimum 18.oktoobril kaob veel kahaneva kuu valgusse, kuid orioniidide põhimaksimumi ajaks vaatlustingimused veidi paranevad.

Novembri esimesse poolde langevad tauriidide suhteliselt nõrgad ning lamedad maksimumid (lõuna tauriidide oodatav maksimum on 5.novembril ja põhja tauriididel 12.novembril), need aga kaovad täiskuu valgusse. Samas on sel aastal nimetatud voole võimalik jälgida oktoobri lõpus ja novembri algul. Tegu on huvitava ajavahemikuga, kuna aastatel 1995 ja 1998 märgati just siis tavatult palju heledaid tauriide. David Asher`i arvates võis see olla seotud voolu orbiidil ringlev tihedama suuremate mõõtmetega osakeste pilvega. Kuigi praegused ennustused ei näita Maa järgmist kohtumist nimetatud pilvega enne aastat 2005, võiks sel aastal oktoobri lõpu ja novembri alguse kuuvalguseta öid siiski tauriidide jälgimiseks kasutada. Isegi leoniidide vaatlemiseks pole käesolev aasta just parim, kuna kahanev kuu segab. Ja kuigi ka tähesadu pole sel korral oodata, on vaatluste teostamine siiski vajalik.

Samas alfa-monotserodiidide vaatlemiseks annab noorkuu sel aastal suurepärase võimaluse. Detsembri esimese poole vooludest on ainult hii-orioniidide maksimumi ajal vaatlusteks küllaldaselt pimedat aega. Kuuvalgusse kaduvate voolude oodatavad maksimumid on järgmised: föniksiidid 6.detsembril kell 20:30 UTC, puppiid veliidid 7.detsembri paiku, monotserodiidid 9.detsembril, sigma-hüdriidid 12.detsembril ja geminiidid 14.detsembril kell 11:40±2.5t. Käesolev aasta lõpeb siiski visuaalvaatlejatele soodsalt, kuna kahe viimase voolu, koma berenikiidide ja ursiidide vaatlusi kuu ei sega.

  Orioniidid ORI

Aktiivsusperiood: 2.oktoober-7.november; 
Maksimum    : 21.oktoobril kell 21t UTC (sol = 208°); 
TAS       = 20;
Radiant     : alfa = 095°, delta = +16°; triiv
V        = 66 km/s; 
r        = 2.9;
TFC       : alfa = 100°, delta = +39° ja 
         alfa = 075°, delta = +24° (beeta > 40° N); või             
         alfa = 080°, delta = +01° ja 
         alfa = 117°, delta = +01° (beeta < 40° N).

Sel aastal võimaldab kahanev kuu osaliselt vaadelda orioniide nende kõrgeima aktiivsuse ajal. Üldiselt on sellel voolul peale põhimaksimumi täheldatud ka mitmete allmaksimumide olemasolu. Seetõttu püsib aktiivsus mõnel aastal peaaegu samal tasemel mitmel ööl enne ja pärast põhimaksimumi. Näiteks aastatel 1993 ja 1998 märgati Euroopas tugevuselt põhimaksimumiga võrdset allmaksimumi 17.-18.oktoobri ööl. Vaatlejad peaks selliste iseärasustega kindlasti kursis olema, ehkki käesoleval aastal ei luba kuuvalgus nimetatud 17.-18.oktoobri ööl vaatlusi korraldada. Varem on visuaalvaatlejad vihjanud Orioniidide radiandi suurele suurele hajuvusele ning võimalikele allradiantidele, kuid hilisemad videovaatlused seda ei kinnita. Et radiandi olemuses paremini selgusele saada, ootame eriti fotograafilisi, teleskoopilisi ja videovaatlusi. Kuna voolu radiant asub üsna lähedal taevaekvaatorile, saab vaatlusi korraldada mõlemil poolkeral, alustada võib kohaliku kesköö paiku (põhjapoolkeral ka veidid varem).

  Leoniidid LEO


Aktiivsusperiood: 14.-21.november; 
Maksimum    : 18.novembril kell 2t30m UTC (sol = 235.27); 
TAS       = 100+?;
Radiant     : alfa = 153°, delta = +22°; triiv
V        = 71 km/s; 
r        = 2.5;

TFC       : alfa = 140°, delta = +35° ja 
         alfa = 129°, delta = +06° (beeta > 35° N); või
         alfa = 156°, delta = -03° ja 
         alfa = 129°, delta = +06° (beeta < 35° N).
PFC       : alfa = 120°, delta = +40° enne kohalikku keskööd    
         (beeta > 40° N); 
         alfa = 120°, delta = +20° enne 4t kohaliku aja järgi ja 
         alfa = 160°, delta = 00° pärast 4t kohaliku aja järgi  
         (beeta > 00° N); 
         alfa = 120°, delta = +10° enne 0t kohaliku aja järgi ja 
         alfa = 160°, delta = -10° (beeta < 00° N).

Vastukaaluks leoniidide emakomeedi 55P/Tempel-Tuttle 1998.aasta periheeli läbimisele järgnenud tähesadudele oodatakse tänavu palju madalamat meteooride arvukust, kuna voolu aktiivsus hakkab nüüd langema normaalsele tasemele. Praegu ükski ennustus 2003.aastaks tähesadu ei luba, kuid nagu teada, valmistavad vahel üllatusi isegi kõige paremini uuritud voolud. Vaatlejad peaksid igal juhul jätkama leoniidide jälgimist ka seetõttu, et voolu olemuse täielikuks mõistmiseks ei piisa ainult tähesadude ajal kogutud andmete hulgast, kuna nende järgses faasis hangitud andmed on sama vajalikud.

Leoniidide radiant tõuseb vaatlusteks sobivale kõrgusele alles pärast kohalikku keskööd (hiljem lõunapoolkeral). Sel aastal valmistab probleeme ka kahanev kuu, mis 17.-18.novembri ööl just Lõvi tähtkujus paikneb. Vaatlused võivad siiski toimuda, aga kui vähegi võimalik, tuleks vaateväli valida nii, et kuu sellesse ei jääks. Kui maksimum langeb orbiitide sõlmpunkti läbimise ajale (eelpool antud kellaaeg), siis on parimad vaatluskohad Euroopa, Aafrika ja Lähis-Ida. Aga kuna välistada ei saa ka teisi maksimumi aegu, siis peaks vaatlejad 16.novembri õhtust kuni 20.novembri hommikuni Leoniide jälgima niipalju kui võimalik. Voolu vaatlemiseks sobivad kõik meetodid.

  Alfa-monotserotiidid AMO

Aktiivsusperiood: 15.-25.november; 
Maksimum    : 22.novembril kell 2t45m UTC (sol = 239.32);
TAS       = muutlik, tavaliselt ~ 5, vahel aga kuni ~ 400+;
Radiant     : alfa = 117°, delta = +01°; triiv
V        = 65 km/s; 
r        = 2.4;
TFC       : alfa = 115°, delta = +23° ja 
         alfa = 129°, delta = +20° (beeta > 20° N); või 
         alfa = 110°, delta = -27° ja 
         alfa = 098°, delta = +06° (beeta < 20° N).

Alfa-monotserodiidide näol on tegemist aastalõpuvooluga, mis on võimeline valmistama üllatusi. Viimast lühiajalist aktiivsustõusu märgati aastal 1995 (suurim (E)TAS, umbes 420 püsis vaid 5 minutit, normaalsest kõrgem aktiivsus kokku 30 minutit). Kuna paljud Euroopa vaatlejad jälgisid seda sündmust, laekus piisavalt andmeid voolu parameetrite uuendamiseks. Kas selle tulemusena leitud kümneaastane periood ka õige on, seda näitab ainult tulevik (aastal 2005). Igal juhul tuleks alfa-monotserodiide hoolega jälgida, eriti veel tänavu mil 23.novembri noorkuu tagab head vaatlustingimused. Radiant on mõlemil poolkeral hästi nähtav pärast kella 23t kohaliku aja järgi. Ennustatava maksimumi kellaaja põhjal on parimad vaatluskohad Euroopa, Aafrika ja Lähis-Ida.

 Hii-orioniidid 


Aktiivsusperiood: 26.november-15.detsember; 
Maksimum    : 2.detsember (sol = 250°); 
TAS       = 3;
Radiant     : alfa = 082°, delta = +23°, triiv
V        = 28 km/s; 
r        = 3.0;
TFC       : alfa = 083°, delta = +09° ja 
         alfa = 080°, delta = +24° (beeta > 30° S).
 

Tegu on keskmiselt aktiivse teleskoopilise vooluga, mis visuaalselt vaadeldes on väga nõrk. Siiski on üksikuid heledamiad hii-orioniide õnnestunud isegi fotografeerida. Voolul on vähemalt topelt radiant, kuid selle lõunapoolse osa aktiivsust märgatakse harva. Hii-orioniidide näol võib olla tegemist jätkuga ekliptikalähedaste radiantide aktiivsuses, mis järgneb tauriididele novembris. Eelpool on antud keskmine radiandi asukoht, mis sobib visuaalvaatlejatele. Samas oleks radiandi struktuuri täpsemaks määramiseks vaja korraldada rohkem teleskoopilisi ja videovaatlusi. Üldiselt on vool mõlemil poolkeral kogu öö. Et sel aastal loojub kasvav kuu enamikus vaatluskohtades vahemikus 0t30m-1t30m kohaliku aja järgi, saab vaadelda peaaegu kogu hommikupoolse öö.

  Koma berenikiidid COM

Aktiivsusperiood: 12.detsember-23.jaanuar; 
Maksimum    : 20.detsember (sol = 268°); 
TAS       = 5;
Radiant     : alfa = 175°, delta = +25°; triiv
V        = 65 km/s; 
r        = 3.0;
TFC       : alfa = 180°, delta = +50° ja 
         alfa = 165°, delta = +20° enne 3t kohaliku aja järgi, 
         alfa = 195°, delta = +10° ja 
         alfa = 200°, delta = +45° pärast 3t kohaliku aja järgi 
         (beeta > 20° N).

 

Tegu on nõrga vooluga, mida tavaliselt märgatakse ainult geminiidide ja kvadrandiidide vaatlemise kõrvalt. Tegelikult oleks muidugi vaja koguda rohkem andmeid ka muu aja kohta, eriti selleks et maksimumi täpsemalt määrata. Lõunapoolkeral ei saa seda voolu praktiliselt üldse vaadelda ja nii on ainsaks lootuseks koma berenikiidide kohta midagi täpsemalt teada saada külmi talveöid trotsivad põhjapoolsed vaatlejad. Sel aastal parandab vaatlustingimusi maksimumi langemine noorkuu ajale. Radiant on vaatlusteks sobival kõrgusel alates kohalikust keskööst.

  Ursiidid URS

Aktiivsusperiood: 17.-26.detsember; 
Maksimum    : 23.detsembril kell 1t UTC (sol = 270.7);
TAS       = 10 (muutlik, vahel kuni 50);
Radiant     : alfa = 217°, delta = +76°; triiv
V        = 33 km/s; 
r        = 3.0;
TFC       : alfa = 348°, delta = +75° ja 
         alfa = 131°, delta = +66° (beeta > 40° N); 
         alfa = 063°, delta = +84° ja 
         alfa = 156°, delta = +64° (beeta 30° to 40° N).

 

Tegu on väga vähe vaadeldud põhjapoolkera vooluga. Samas on viimase 60 aasta jooksul aset leidnud vähemalt 2 suuremat ursiidide aktiivsustõusu, need oli aastatel 1945 ja 1986. Samuti on teatatud mitmestest väiksema ulatusega aktiivsustõusudest, viimati aastail 1988, 1994 ja 2000. Tõenäoliselt võis midagi sarnast juhtuda ka mõnel teisel aastal, kuid halva ilma ja vaatlejate vähesuse tõttu jäi see lihtsalt märkamatuks. Kuigi ülekaalus näivad olevat nõrgad meteoorid, ei saa andmete vähesuse tõttu midagi kindlat väita. Isegi võimaliku maksimumi ajaga on segadusi. Näiteks 1996 aastal toimus raadiomaksimum punktis sol = 270.8°, mis 2003 tähendaks veidi hilisemat aega 23.detsembril kell 3t UTC. Aastal 2000 aga tabati videovaatlustega eriti tugev aktiivsus ( (E)TAS~90) punktis sol = 270.78° (see vastab 2003 23.detsembrile kell 2t40m UTC), samal ajal visuaalvaatlused andsid TAS-i väärtuseks vaid ~ 30±5. Ursiidide radiant on loojumatu enamikus põhjapoolkera vaatluskohtades (ja järelikult ei tõuse suurel osal lõunapoolkerast). Kuna radiant kulmineerub pärast päikesetõusu, on ta kõrgemal just hommikupoole ööd. Noorkuu muudab sel aastal vaatlustingimused eriti soodsaks. Ennustatava maksimumi kellaaja järgi on parimad vaatluskohad Aasia lääneosast kuni Põhja-Ameerika idaosani (eeskätt põhjapoolsed piirkonnad). Voolu uurimiseks sobivad kõik vaatlusmeetodid.Radiantide mõõtmed ja meteooride kandmine taevakaardile

Rainer Arlt

Kui te ei vaatle mõne suurema voolu maksimumi ajal, siis on teie poolt registreeritud meteooride koguarv tõenäoliselt üsna väike ning seetõttu on eriti oluline nähtud meteooride korrektne seostamine vaatluse ajal aktiivsete radiantidega. Mõtteline meteoori liikumistee pikendamine tahapoole kohe vaatluse ajal on sellises olukorras suhteliselt ebatäpne. Palju täpsem on voolukuuluvuse määramine taevakaardile kantud meteooride liikumisteede põhjal. Kasutama peaks gnomoonilises projektsioonis kaarte, nii saab voolukuuluvuse määrata meteooride liikumisteede sirges sihis tagurpidi pikendamise teel. Kui radiant ja joonestatud meteooride jäljed asuvad eraldi kaartidel, tuleks leida mõned ühised tähed, mille järgi saab kaardid enne voolukuuluvuse määramist täpselt kokku sobitada.

Kui suurena peaks aga radianti voolukuuluvuse määramisel vaatlema? Ideaalne füüsikaline radiant on teatavasti punkt. Samas kui loeksime reaalset radiandi punktiks, kaotaksime voolukuuluvuse määramisel hulga tegelikke vooluliikmeid meteoorijälgede joonestamisel tekkinud väikeste vigade tõttu. Seega peaksime nende vigade mõju vähendamiseks kasutama suuremamõõtmelist radianti. Aga peab arvestama ka sellega, et mida suuremat radianti me kasutame, seda rohkem on ka sporaadilisi meteoore, mis juhuslikult näivad olevat voolu liikmed. Järelikult tuleks kasutada optimaalseid radiantide diameetreid, mis kompenseerivad võimalikke joonestamisel tekkivad vigu, välistades samas liialt suure hulga sporaadiliste meteooride juhuslikku määramist vooluliikmeteks.

Tabelis 1 ongi toodud optimaalsed radiantide diameetrid sõltuvalt ilmunud meteoori ja radiandi vahelisest kaugusest.

  Tabel 1: Optimaalsed radiantide diameetrid 
sõltuvalt meteoori ilmumiskaugusest radiandist (D). 
Neid tuleb arvestada voolukuuluvuse määramisel 
madala aktiivsusega radiantide korral.
 
 D   optimaalne
    diameeter
15°    14°
30°    17°
50°    20°
70°    23°

 


Meteoori liikumissuund pole siiski ainus oluline näitaja voolukuuluvuse määramisel. Ka vaadeldud meteoori nurkkiirus peab sobima antud voolu osakeste liikumiskiirusega Maa suhtes. Nurkkiirus määratakse kraadides sekundis (°/s). Üks võimalus seda teha on kujutleda, et nähtud meteoor liikus oma näiva kiirusega täpselt ühe sekundi. Selle kujuteldava meteoori liikumistee pikkus ongi antud meteoori nurkkiirus °/s. Üldiselt mahuvad need kiirused vahemikku 3°/s kuni 25°/s. Tabel 2 annab ülevaate kirjeldatud viisil nurkkiiruse määramisel tekkida võivate vigade tõenäolistest suurustest.

  Tabel 2: Võimalikud vead nurkkiiruse määramisel. 

nurkkiirus   °/s   5  10  15  20  30
võimalik viga °/s   3  5  6   7  8


Kui leiate taevakaardile joonestatud meteoori, mille jälje tagurpidine pikendus mahub Tabelis 1 antud radiandi mõõtmetesse, kontrollige selle nurkkiirust. Tabelis 3 on antud meteooride nurkkiirused sõltuvalt nende ilmumiskoha kaugusest radiandist ning kõrgusest horisondist kolme erineva liikumiskiiruse korral Maa suhtes, need kiirused on iga voolu kohta toodud Tabelis 5.Tabel 3: Meteooride nurkkiirused sõltuvalt ilmumiskoha kaugusest radiandist (D) 
ning kõrgusest horisondist (h) kolme erineva atmosfääri sisenemise kiiruse korral (v).
Kõik nurkkiirused on antud ühikus kraadi sekundis (°/s). 

      V=25 km/s        V=40km/s        V=60km/s
 D  10° 20° 40° 60° 90°  10° 20° 40° 60° 90°  10° 20° 40° 60° 90°
10°  0.4 0.9 1.6 2.2 2.5  0.7 1.4 2.6 3.5 4.0  0.9 1.8 3.7 4.6 5.3
20°  0.9 1.7 3.2 4.3 4.9  1.4 2.7 5.0 6.8 7.9  1.8 3.5 6.7 9.0 10.0
40°  1.6 3.2 5.9 8.0 9.3  2.6 5.0 9.5 13.0 15.0  3.7 6.7 13.0 17.0 20.0
60°  2.2 4.3 8.0 11.0 13.0  3.5 6.8 13.0 17.0 20.0  4.6 9.0 17.0 23.0 26.0
90°  2.5 4.9 9.3 13.0 14.0  4.0 7.9 15.0 20.0 23.0  5.3 10.0 20.0 26.0 30.0Kasutatud lühendid

 • alfa, delta: Voolu radiandi koordinaadid maksimumi ajal, alfa on otsetõus ja delta kääne. Radiandi triiv on aga radiandi asukoha pidev [suhteliselt aeglane] muutmine, mis on tingitud Maa tiirlemisest ümber päikese. Kui te ei vaatle just voolu maksimumi kuupäeval, peate radiandi triiviga igal juhul arvestama. Täpsemad andmed selle kohta iga voolu jaoks eraldi annab Tabel 6.
 • r: Populatsiooniindeks, termin mille aluseks on konkreetse voolu meteooride heledusjaotus. r = 2.0-2.5 loetakse keskmisest heledamaks ning r üle 3.0 on keskmisest nõrgem.
 • lambda: Päikese pikkuskraad, selle abil saab täpselt määrata Maa asendit orbiidil ja see on sõltumatu tavakalendri vigadest. Kõigi antud lambdade aluseks on epohh 2000.0.
 • V: Voolumeteooride kiirus atmosfääri sisenemisel kilomeetrites sekundis (km/s). Need kiirused jäävad vahemikku 11 km/s (väga aeglane) kuni 72 km/s (väga kiire). Keskmiseks kiiruseks loetakse 40 km/s.
 • TAS: Tunniarv seniidis. Maksimaalne meteooride arv, mida ideaalne vaatleja võib ideaalselt selge taeva korral tunni jooksul näha kui radiant on seniidis. Kui suur meteooride aktiivsus püsib alla tunni, siis kasutatakse selle mõõtmiseks mõistet (E)TAS, mis näitab palju meteoore oleks olnud võimalik näha ideaalsetes tingimustes kui kõrge aktiivsus oleks püsinud tunni.
 • TFC ja PFC: Teleskoopilisteks ja fotograafilisteks vaatlusteks sobivate vaaatlusväljade kesete koordinaadid. Beeta on vaatluskoha laiuskraad ("<" tähendab "lõunapool" ja ">" tähendab "põhjapool"). Teleskoopilised väljad on antud paaride kaupa, radiandi täpseks piiritlemiseks tuleb neid jälgida vaheldumisi, ühte välja pool tundi järjest. Teleskoopiliste ja fotograafiliste vaatlusväljade täpne valik sõltub vaatleja või kaamera asukohast.

  Tabelid


    
  
    Tabel 4: Kuu faasid 2003.aastal 
  
  Noor-     Esimene    Täis-     Viimane
  kuu      veerand    kuu      veerand
  2.jaanuar   10.jaanuar   18.jaanuar   25.jaanuar 
  1.veebruar  9.veebruar   16.veebruar  23.veebruar 
  3.märts    11.märts    18.märts    25.märts 
  1.aprill   9.aprill    16.aprill   23.aprill 
  1.mai     9.mai     16.mai     23.mai 
  31.mai    7.juuni    14.juuni    21.juuni 
  29.juuni   7.juuli    13.juuli    21.juuli 
  29.juuli   5.august    12.august   20.august 
  27.august   3.september  10.september  18.september
  26.september 2.oktoober   10.oktoober  18.oktoober 
  25.oktoober  1.november   9.november   17.november 
  23.november  30.november  8.detsember  16.detsember 
  23.detsember 30.detsember  
  


  Tabel 5: Meteoorivoolude tabel visuaalvaatlejatele.
  Kõik selles toodud voolude parameetrid põhinevad uusimal kättesaadaval informatsioonil seisuga juuni 2002 (andmeid voolude kohta on võimalik juurde saada IMO Visuaalvaatluste Komisjonist). Kui maksimumi veerus olev kuupäev on sulgudes, siis ei märgi see mitte maksimumi aega, vaid kuupäeva, millele vastavad antud radiandi koordinaadid. Osade voolude maksimaalne TAS kõigub aastast aastasse. Selliste voolude tunniarv on tavaliselt antud viimaste aastate aktiivsuse põhjal, väljaarvatud juhul kui tegu on perioodilise vooluga. Siis on tunniarvu asemel lühend "var" (ehk varieeruv). Kui voolu nimetuse järel on tärn (*), siis on tal lisaks siin toodule veel teisi võimalikke maksimumi aegu, mis on täpselt antud eelpool voolude kirjeldustes.

  
  Vool            Aktiivsus-      Maksimum    Radiant  V  r  TAS 
                periood     kuu-   lambda alfa delta
                         päev    °    °   ° km/s
  kvadrandiidid (QUA)    01.jaan.-05.jaan. 04.jaan. 283.16 230  +49 41  2.1 120
  delta-kantsriidid (DCA)  01.jaan.-24.jaan. 17.jaan. 297   130  +20 28  3.0  4
  alfa-kentauriidid (ACE)  28.jaan.-21.veebr. 08.veebr. 319.2  210  -59 56  2.0  6
  delta-leoniidid (DLE)   15.veebr-10.märts 24.veebr. 336   168  +16 23  3.0  2
  gamma-normiidid (GNO)   25.veebr.-22.märts 14.märts 353   249  -51 56  2.4  8
  virginiidid (VIR)     25.jaan.-15.apr. (25.märts) (4 )  195  -04 30  3.0  5
  lüriidid (LYR)      16.apr.-25.apr.  22.apr.  32.32 271  +34 49  2.1  18
  pii-puppiidid (PPU)    15.apr.-28.apr.  24.apr.  33.5  110  -45 18  2.0 var
  eeta-akvariidid (ETA)*  19.apr.-28.mai   06.mai   45.5  338  -01 66  2.7  60
  sagittariidid (SAG)    15.apr.-15.juul. (20.mai)  (59 )  247  -22 30  2.5  5
  juuni bootiidid (JBO)  26.juun.-02.juul. 27.juun.  95.7  224  +48 18  2.2 var
  pegasiidid (JPE)     07.juul.-13.juul. 10.juul  107.5  340  +15 70  3.0  3
  juuli föniksiidid (PHE) 10.juul.-16.juul. 13.juul. 111   32  -48 47  3.0 var
  piskiid austriniidid (PAU)15.juul-10.aug.  28.juul. 125   341  -30 35  3.2  5
  lõuna delta-akvar. (SDA) 12.juul.-19.aug.  28.juul. 125   339  -16 41  3.2  20
  alfa-kaprikorniidid (CAP) 03.juul.-15.aug.  30.juul. 127   307  -10 23  2.5  4
  lõuna ioota-akvar. (SIA) 25.juul.-15.aug.  04.aug.  132   334  -15 34  2.9  2
  põhja delta-akvar. (NDA) 15.juul.-25.aug.  09.aug.  136   335  -05 42  3.4  4
  perseiidid (PER)*     17.juul.-24.aug.  13.aug.  140.0  46  +58 59  2.6 110
  kappa-tsügniidid (KCG)  03.aug.-25.aug.  18.aug.  145   286  +59 25  3.0  3
  põhja ioota-akvar. (NIA) 11.aug.-31.aug.  20.aug.  147   327  -06 31  3.2  3
  alfa-aurigiidid (AUR)   25.aug.-08.sept.  01.sept. 158.6  84  +42 66  2.6  7
  delta-aurigiidid (DAU)  05.sept.-10.okt.  09.sept. 166   60  +47 64  3.0  6
  piskiidid (SPI)      01.sept.-30.sept. 20.sept. 177    5  -01 26  3.0  3
  drakoniidid (GIA)     06.okt.-10.okt.  09.okt.  195.4  262  +54 20  2.6 var
  epsilon-geminiidid (EGE) 14.okt.-27.okt.  18.okt.  205   102  +27 70  3.0  2
  orioniidid (ORI)     02.okt.-07.nov.  21.okt.  208   95  +16 66  2.9  20
  lõuna tauriidid (STA)   01.okt.-25.nov.  05.nov.  223   52  +13 27  2.3  5
  põhja tauriidid (NTA)   01.okt.-25.nov.  12.nov.  230   58  +22 29  2.3  5
  leoniidid (LEO)*     14.nov.-21.nov.  18.nov.  235.27 153  +22 71  2.5 100+
  alfa-monotserodiidid(AMO) 15.nov.-25.nov.  22.nov.  239.32 117  +01 65  2.4 var
  hii-orioniidid (XOR)   26.nov.-15.dets.  02.dets. 250   82  +23 28  3.0  3
  Dets. föniksiidid (PHO) 28.nov.-09.dets.  06.dets. 254.25  18  -53 22  2.8 var
  puppiid veliidid (PUP)  01.dets.-15.dets. (07.dets.)(255 )  123  -45 40  2.9  10
  monotserodiidid (MON)   27.nov.-17.dets.  09.dets. 257   100  +08 42  3.0  3
  sigma-hüdriidid (HYD)   03.dets.-15.dets. 12.dets. 260   127  +02 58  3.0  2
  geminiidid (GEM)     07.dets.-17.dets. 14.dets. 262.0  112  +33 35  2.6 120
  koma berenikiidid (COM)  12.dets.-23.jaan. 20.dets. 268   175  +25 65  3.0  5
  ursiidid (URS)      17.dets.-26.dets. 23.dets. 270.7  217  +76 33  3.0  10
  
  


      Tabel 6: Radiantide triiv.
  Tabel 6: Radiantide triiv
       COM   DCA   QUA
  0.jaan.  186 +20 112 +22 228 +50
  5.jaan.  190 +18 116 +22 231 +49
  10.jaan. 194 +17 121 +21
  20.jaan. 202 +13 130 +19      ACE   VIR
  30.jaan.             200 -57 157 +16  DLE
  10.veebr.             214 -60 165 +10 155 +20  GNO
  20.veebr.             225 -63 172 +6 164 +18 225 -53
  28.veebr.                 178 +3 171 +15 234 -52
  10.märts                 186  0 180 +12 245 -51
  20.märts                 192 -3     256 -50
  30.märts                 198 -5
  10.apr.   SAG   LYR   PPU      203 -7
  15.apr.  224 -17 263 +34 106 -44  ETA  205 -8
  20.apr.  227 -18 269 +34 109 -45 323 -7
  25.apr.  230 -19 274 +34 111 -45 328 -5
  30.apr.  233 -19         332 -4
  5.mai   236 -20         337 -2
  10.mai  240 -21         341  0
  20.mai  247 -22         350 +5
  30.mai  256 -23
  10.juun. 265 -23
  15.juun. 270 -23
  20.juun. 275 -23  JBO
  25.juun. 280 -23 223 +48
  30.juun. 284 -23 225 +47  CAP           JPE
  5.juul.  289 -22     285 -16  SDA      338 +14
  10.juul. 293 -22  PHE  289 -15 325 -19  NDA  341 +15  PER   PAU
  15.juul. 298 -21 032 -48 294 -14 329 -19 316 -10     012 +51 330 -34
  20.juul.         299 -12 333 -18 319 -9  SIA  018 +52 334 -33
  25.juul.         303 -11 337 -17 323 -9 322 -17 023 +54 338 -31
  30.juul.  KCG      308 -10 340 -16 327 -8 328 -16 029 +55 343 -29
  5.aug.  283 +58  NIA  313 -8 345 -14 332 -6 334 -15 037 +57 348 -27
  10.aug.  284 +58 317 -7 318 -6 349 -13 335 -5 339 -14 043 +58 352 -26
  15.aug.  285 +59 322 -7     352 -12 339 -4 345 -13 050 +59
  20.aug.  286 +59 327 -6  AUR  356 -11 343 -3     057 +59
  25.aug.  288 +60 332 -5 076 +42     347 -2     065 +60
  30.aug.  289 +60 337 -5 082 +42  DAU
  5.sept.          088 +42 055 +46  SPI
  10.sept.             060 +47 357 -5
  15.sept.             066 +48 001 -3
  20.sept.             071 +48 005 -1
  25.sept.  NTA   STA      077 +49 009  0
  30.sept. 021 +11 023 +5  ORI 083 +49 013 +2
  5.okt.  025 +12 027 +7 085 +14 089 +49      GIA
  10.okt.  029 +14 031 +8 088 +15 095 +49  EGE  262 +54
  15.okt.  034 +16 035 +9 091 +15     099 +27
  20.okt.  038 +17 039 +11 094 +16     104 +27
  25.okt.  043 +18 043 +12 098 +16     109 +27
  30.okt.  047 +20 047 +13 101 +16
  5.nov.  053 +21 052 +14 105 +17
  10.nov.  058 +22 056 +15      LEO   AMO
  15.nov.  062 +23 060 +16     150 +23 112 +2
  
  20.nov.  067 +24 064 +16  XOR  153 +21 116 +1
  25.nov.  072 +24 069 +17 075 +23     120 0  MON   PUP   PHO
  30.nov.          080 +23  HYD      091 +8 120 -45 014 -52
  5.dets.  COM   GEM  085 +23 122 +3     096 +8 122 -45 018 -53
  10.dets. 169 +27 108 +33 090 +23 126 +2     100 +8 125 -45 022 -53
  15.dets. 173 +26 113 +33 094 +23 130 +1  URS  104 +8 128 -45
  20.dets. 177 +24 118 +32         217 +75
  
  


  Tabel 7: Meteoorivoolude tabel raadiovaatlejatele. Veerus "Parim aeg" on toodud kohalikud kellaajad, mil nelja elemendiga antenn, mis võtab vastu umbes 1000 km kaugusel asuva 30-kW transmitteri signaali, peaks registreerima vähemalt 85% raadiolaineid peegeldavatest meteoorijälgedest 45 kraadi kõrgusel. Peab ka arvestama, et raadiovaatluste edukus sõltub suuresti sellest, millisesse ilmakaarde antenn suunata ning parimaks vaatlusajaks on ikka voolu maksimum ja selle lähedased päevad.
  
  Vool        Aktiivsusperiood   Maks. lambda  Radiant Parim aeg   Arvkus
                       päev  2000.0 al. de. 50°N  35°S
                            °   °  °
  kap/sagittariidid  13.jaan.-04.veebr. 01.veebr. 312.5 299 -15 11t-14t 09t-14t keskm.
  hii-kaprikorniidid 29.jaan.-28.veebr. 13.veebr. 324.7 315 -24 10t-13t 08t-15t madal
  piskiidid (aprilli) 08.apr.-29.apr.  20.apr.  030.3 007 +7 07t-14t 08t-13t madal
  delta-piskiidid   24.apr.-24.apr.  24.apr.  034.2 011 +12 07t-14t 08t-13t madal
  epsilon-arietiidid 24.apr.-27.mai   09.mai  048.7 044 +21 08t-15t 10t-14t madal
  arietiidid (mai)  04.mai-06.juun.  16.mai  055.5 037 +18 08t-15t 09t-13t madal
  omikron-zetiidid  05.mai-02.juun.  20.mai  059.3 028 -4 07t-13t 07t-13t keskm.
  arietiidid     22.mai-02.juul.  07.juun. 076.7 044 +24 06t-14t 08t-12t kõrge
  dzeeta-perseiidid  20.mai-05.juuli  09.juun. 078.6 062 +23 07t-15t 09t-13t kõrge
  beeta-tauriidid   05.juun.-17.juul. 28.juun. 096.7 086 +19 08h-15h 09h-13h medium
  gamma-leoniidid   14.aug.-12.sept.  25.aug.  152.2 155 +20 08t-16t 10t-14t madal
  sekstantiidid    09.sept.-09.okt.  27.sept. 184.3 152  0 06t-12t 06t-13t keskm.